Ressortraden Para nu voltallig

De afgelopen week is voorzien in de ontstane vacature van vijf ressortraadsleden (rr-leden) van vier ressortraden (rr) in het district Para.

Voorafgaand heeft het Centraal Hoofdstembureau (CHS) per proces-verbaal, de nieuwe kandidaat rr-leden kenbaar gemaakt, waarna zij hebben bewilligd en de voorgeschreven eed of belofte hebben afgelegd bij districtscommissaris Armand Jurel.

De geloofsbrieven van de vijf nieuw beëdigde leden zijn meteen onderzocht door de respectievelijke ressortraden en zij werden toegelaten.

Jurel moedigde de nieuwe rr-leden aan, om meteen aan de slag te gaan met het politiek-bestuurlijk werk. Volgens de burgervader moeten de raden het vertrouwen bij de gemeenschap winnen en zoveel als mogelijk ondersteunend zijn aan het districtsbestuur.

Het bestuursressort Para-Oost heeft twee nieuwe rr-leden bij en Bigi Poika, Para Noord en Para Zuid hebben elk één lid erbij. Hiermee zijn de raden weer volledig bemand.

Overige berichten