fbpx

Ressort Blauwgrond krijgt straatnaamborden

Het ressort Blauwgrond in het district Paramaribo Noord-Oost wordt vanaf deze week voorzien van straatnaamborden.

Het plaatsen of vervangen van de straatnaamborden geschiedt door de werkgroep Straatnaamborden en Huizennummering (S.H.) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit project is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor de verkiezingen van 2020.

Vindbaarheid

Het project Ordening Straatnaamborden en Huizennummering wordt landelijk uitgevoerd, vertelt Kisoor Maharadjdin, coördinator van de werkgroep Straatnaamborden en Huizennummering. Voor het organiseren van de verkiezingen is het van eminent belang dat kiezers en relevante instanties gemakkelijk vindbaar zijn.

“In ons land is de vindbaarheid van burgers geregeld middels een adres, bestaande uit een straatnaam en een huisnummer. De adressen zijn bij de verkiezingen bijzonder belangrijk als we denken aan onder andere de kandidaatstelling, bezorgen van oproepingskaarten en het vaststellen van de legger. Het doel van het project is daarom, de straten van Suriname zoveel als mogelijk van straatnaamborden te voorzien en de huizennummering zodanig te ordenen dat adressen gemakkelijk vastgesteld en kunnen worden gevonden.”

Drie deelprojecten

Het project Ordening Straatnaamborden en Huizennummering bestaat uit drie deelprojecten, namelijk: het plaatsen van de straatnaamborden, ordening van de huizennummering en de werkzaamheden ten behoeve van straatnaamgeving.

Voordat de werkgroep overgaat tot het plaatsen van de straatnaamborden, wordt er georiënteerd in het veld. Nagegaan wordt waar straatnaamborden ontbreken, vervangen of moeten worden hersteld. Het plaatsen van de straatnaamborden in de districten Coronie, Saramacca en Commewijne is reeds afgehandeld. Na het afronden van het ressort Blauwgrond zal de werkgroep de overige ressorten van het district Paramaribo Noord- oost aandoen.

BEKIJK OOK
Schaarste aan kippenbouten door tekort aan US-dollars en orkaan Ian

Behalve het plaatsen van de straatnaamborden voor bestaande straten wordt er door de werkgroep ook naamborden geplaatst voor zeventig nieuw benoemde straten in Paramaribo, Wanica en Para. De huizen of gebouwen van deze straten worden ook meteen voorzien van huisnummers, wat ook wel vernummering wordt genoemd. Behalve het vernummeren van de nieuwe benoemde straten, worden door de werkgroep dagelijks huisnummers bepaald voor nieuwbouwwoningen bij reeds vernummerde straten. Voor het jaar 2019 zijn er reeds 1675 huisnummers verstrekt.

Procedure benoeming straatnamen

Voor de benoeming van een straat is er een procedure. Wie dat wenst te doen, dient een verzoekschrift in bij de minister van Binnenlandse Zaken. Dit wordt door de minister doorgeleid naar de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, die ook de voorzitter is van de Commissie Straatnaamgeving.

Hierna wordt een veld – en administratief onderzoek verricht door de werkgroep S.H. Aan de hand hiervan brengt de commissie Straatnaamgeving advies uit aan de minister van Binnenlandse Zaken. Indien het advies goed wordt bevonden door de minister, wordt de straatnaam middels een ministeriële beschikking bekrachtigd. Op basis van die beschikking wordt de straatnaam opgenomen in het straatnamenbestand met een adrescode. De werkgroep gaat dan over tot het verwerken en plaatsen van de straatnaamborden en palen.

Maharadjdin benadrukt dat het strafbaar is om zelf een huisnummer te bepalen of eigenhandig straatnaamborden en –palen te plaatsen of weg te halen. Bij het constateren van onregelmatigheden kan er worden gebeld naar de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering op 464744.