Republic Bank Group sluit zich aan bij Net-Zero Banking Alliance

GFC NIEUWSREDACTIE- De Republic Bank Group heeft zich deze week aangesloten bij 42 andere banken in 23 landen wereldwijd en is daarmee medeondertekenaar van de oprichting van de door de Verenigde Naties bijeengeroepen Net-Zero Banking Alliance (“NZBA”).

De NZBA werd mede gelanceerd door de Financial Services Taskforce (FSTF) van het Prince of Wales’ Sustainable Markets Initiative.

Nigel Baptiste, President en CEO van de Groep stelde het volgende: “Vanaf vandaag zullen we ons blijven richten op het afstemmen van ons merk, onze bedrijfsactiviteiten en de kredietportefeuilles van de Groep, op het bereiken van een netto nul-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050.”

“De initiatieven die we introduceren en de relaties die we aanknopen via de NZBA zullen ook bijdragen aan en het bereiken van de doelstellingen van het raamwerk van de UNEPFI Principles of Responsible Banking, dat we in 2020 hebben ondertekend.”

Hieraan voegde hij toe: “Bij de Republic Bank zijn we er trots op dat we een van de oprichters zijn van dit historisch wereldwijd initiatief om de nadelige gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, en we zullen de nodige stappen ondernemen om onze kernactiviteiten om te vormen teneinde dit doel tegen 2050 te kunnen bereiken.”

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Zo snel mogelijk merendeel Surinamers vaccineren is enige oplossing om uit coronaellende te komen

“We zullen ambitieuze duurzame doelen stellen voor onze producten en diensten, en systemen en procedures introduceren om de koolstofimpact op zowel onszelf als onze klanten beter te meten in al onze bedrijfsactiviteiten.”

Het wereldwijde initiatief plaatst klimaatfinanciering in de voorste gelederen van de strijd tegen de huidige klimaatcrisis.

De Groep merkt op dat klimaatactie een gedeelde verantwoordelijkheid is en als oprichtend lid van de NZBA heeft zij de stoutmoedige stap gezet om de strijd tegen klimaatverandering te bevorderen en zo de toekomst van de planeet en de komende generaties veilig te stellen.

Over GFANZ en de Net-Zero Banking Alliance: Mark Carney, de VN-campagne Race to Zero en het Cop26-voorzitterschap verenigen zich in de lancering van de nieuwe Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), die bestaande en nieuwe netto-nul financieringsinitiatieven zal samenbrengen in één sectorbreed strategisch forum.

De alliantie zal het aantal en de reikwijdte van geloofwaardige netto-nul doelstellingen in de financiële sector uitbreiden, terwijl de coördinatie en samenwerking in de sector wordt ondersteund om gedeelde uitdagingen het hoofd te bieden en de triljoenen die nodig zijn om de overgang te stimuleren, vrij te maken.

De door de sector geleide Net-Zero Banking Alliance (NZBA), die op dezelfde dag werd aangekondigd, is de nieuwste netto-nul alliantie.

De NZBA verenigt 43 van ’s werelds toonaangevende banken uit 23 landen met een totaal vermogen van $28,5 triljoen als oprichtende leden.

Overige berichten