Republic Bank doneert eerste nierdialyse centrum voor kinderen in Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- Vandaag vond in feestelijke stemming de officiële opening plaats van het nierdialyse centrum voor kinderen.

Dit centrum is het eerste nierdialyse centrum voor kinderen in Suriname en is gehuisvest op de kinderafdeling van het St. Vincentius Ziekenhuis te Paramaribo.

Nieraandoeningen komen niet alleen voor onder volwassenen, maar helaas ook onder kinderen.

In Suriname zijn er meerdere dialysecentra die voornamelijk bestemd zijn voor het behandelen van volwassenen met nierproblemen. Echter zijn er ook kinderen met nieraandoeningen.

In Suriname hebben jaarlijks 15-25 kinderen in leeftijdscategorie 0 tot 18 jaar kortdurend of langdurend behoefte aan dialyse behandelingen als gevolg van acuut of terminaal nierfalen.

Deze kinderen werden tot nu toe behandeld in de centra voor volwassenen, met alle risico’s van dien. Op basis van deze noodzaak, heeft het ziekenhuis dit centrum voor kinderen opgezet in samenwerking met de Republic Bank.

“Adequate gezondheidszorg is een basisbehoefte voor iedereen, en een aanzienlijke transformatie in de kwaliteit van gezondheidszorg aan kinderen met nieraandoeningen is doorslaggevend.

“Toen Republic Bank bewust werd gemaakt van deze behoefte, waren wij onmiddellijk bereid om ons te committeren hieraan, omdat we inzagen welk verschil dit centrum zou maken in de gezondheid, het welzijn en de levensduur van de kinderen, alsook in de algehele gezondheidszorg van het land”, aldus de Managing Director van de Republic Bank, Keith Johnson.

Samen met de directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis, Manoj Hindori, heeft Johnson het plakkaat onthuld en werd hiermee het nieuwe centrum officieel geopend.

Genodigden, personeelsleden van het ziekenhuis en de media kregen een rondleiding, waarbij dokter Keenswijk tevens uitleg gaf over de werking van de dialyse machines.

“Met de opening van dit dialyse centrum is één van mijn dromen in vervulling gegaan, doordat kinderen met nierproblemen nu een veel grotere overlevingskans hebben.

Daarnaast kan dialyse nu buiten schooltijd worden verricht, en kunnen de kinderen vanaf nu normaal naar school”, zegt kinderartsnefroloog Werner Keenswijk, de trekker van het project.

Met behulp van haar sociaal-maatschappelijk programma, The Power to Make a Difference, heeft de Republic Bank reeds 18 projecten in Suriname kunnen ondersteunen.

Het programma heeft als doel om de gemeenschappen in alle landen waar de Bank opereert, te ondersteunen op het gebied van gezondheidszorg, educatie, sport, milieubescherming en armoedebestrijding.

Voor de opzet van dit centrum heeft de Bank een donatie van USD 131,000 gedaan.

Het St. Vincentius Ziekenhuis heeft gezorgd voor een geschikte ruimte binnen het ziekenhuis en voor de uitvoer van het project.