Repatrianten in quarantaine mogen bezoek en voeding ontvangen

GFC NIEUWS- Repatrianten die op een door de overheid aangewezen locatie zitten, mogen wel bezoek en voeding ontvangen.
“Maar uiteraard rekening houdend met social distancing, met alle regels die door Volksgezondheid en die door de diverse diensten zijn aangegeven,” benadrukt kolonel Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) en lid van het Nationaal COVID-19 Managementteam.
“Dat ze bezoek krijgen mag zeker, de mensen zijn geen gevangenen,” gaat de functionaris verder. Hij zegt dat de mensen voorlopig zijn afgezonderd vanwege het feit dat wij als Suriname niet het risico willen lopen dat iemand die mogelijkerwijs besmet zou kunnen zijn vrij in de samenleving rondloopt en anderen besmet. Er is daarom een regeling getroffen dat de repatrianten in quarantaine bezoek mogen ontvangen. “Het zou gek zijn als je hier familie hebt en je zou die persoon die op een balkon staat niet even groeten, dat is op zich geen probleem,” legt kolonel Slijngard deze regeling uit.
Over het ontvangen van voeding en drinken van familie of vrienden geeft hij te kennen dat dit ook geen probleem is, hoewel de overheid dit gedeelte op zich neemt. Er zijn logistieke voorzieningen getroffen en een speciale window gemaakt van de tijd waarop deze zaken aangeleverd mogen worden. De NCCR-coördinator geeft wel mee dat degene die voeding van huis uit zal ontvangen dit van te voren meldt aan de persoon die de leiding heeft op de quarantainelocatie, dit zodat de voeding die de overheid voor de persoon zou bestellen niet meer nodig is.
Kolonel Slijngard benadrukt wel dat wanneer voeding of drank voor iemand aangeleverd wordt degenen die dit doet niet in contact zal komen met de persoon die in quarantaine zit. “De voeding wordt op een speciale plaats door iemand van de organisatie ontvangen en daarna afgeleverd bij de persoon voor wie het bestemd is.” Hetzelfde geldt wanneer het spullen als medicijnen of een Ipad betreft. “Dergelijke interacties mogen wel plaatsvinden, alleen mag je geen fysiek contact met de mensen hebben.”

Overige berichten