fbpx

Reorganisatiestructuur BBS ingediend bij Biza

GFC NIEUWS- De reorganisatiestructuur van Beveiling- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) is ter goedkeuring ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In afwachting van de goedkeuring en een nieuwe bezoldigingsreeks wordt een overbruggingstoelage van SRD 1000,- uitgekeerd aan alle BBS’ers, zei minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie tijdens de bevordering van 67 beveiligingsambtenaren 2e klasse.

De Justitieminister stond stil bij de ontwikkelingen die de BBS in 2019 heeft doorgemaakt. Volgens hem is het wagenpark van de beveiligingsorganisatie versterkt met nieuwe dienstvoertuigen en is gewerkt aan de rechtspositie van een aantal personeelsleden.

De subjectbeveiligers zullen uitbetaald worden voor de ter beschikking-uren (tb-uren) en is speciaal voor de dienst een 5-daagse dienstrooster samengesteld.

Er zijn ook trainingen verzorgd voor de afdeling Waarde Transport en is gezorgd voor elektronische beveiliging van het hoofdkwartier. Minister Getrouw gaf verder aan dat er gewerkt wordt aan een ontwerp opleiding en examenreglement voor alle opleidingen.

Het waarnemend hoofd van de BBS, Johan Rozenblad, gaf aan dat de BBS nu als uitdaging heeft om in het komend jaar te zorgen voor de opstart van een elementaire opleiding, die per 1 februari een feit moet zijn, alsook de opstart van de voorbereiding voor een kaderopleiding.

BEKIJK OOK
Praktijklokalen Nickerie onderdeel beleid industriële ontwikkeling

“Wij willen werken aan de discipline en integriteit van de totale organisatie. We bouwen aan de standaarden waarbij er structureel trainingen ten behoeve van de upgrading van de medewerkers op elk niveau wordt verzorgd”, zei Rozenblad.

De BBS wil in het nieuwe jaar de afdeling Financiële Zaken herstarten. De leiding van de beveiligingsdienst wil het komend jaar aan tafel met de minister om te kijken hoe de dienst een bijdrage kan leveren om het ministerie financieel te ondersteunen, omdat de dienstverlening van de BBS zowel binnen als buiten de overheid gewild is.

BBS-bondsvoorzitter Harold Toekaja zei dat de communicatie tussen het ministerie, de leiding en de bond goed is. “Alleen is de discipline binnen de organisatie een beetje zoek”, haalde hij aan.

Toekaja wees de beveiligers op hun verantwoordelijkheid. “We krijgen straks nieuwe mensen in de organisatie, weet hoe u omgaat met uw discipline. We willen dat die discipline hoog in het vaandel wordt gehouden. Zoals bij de politie en het KPA moeten wij ook het gezicht zijn”, aldus Toekaja.