Reorganisatie onderwijs in breed perspectief

De wetsproducten die voort zijn gevloeid uit de gesprekken die vicepresident Ashwin Adhin had met onderwijsbonden, typeren een historisch moment. Na ruim 50 jaar is er een start gemaakt aan een grote herstructurering van ons onderwijs. “We gaan naar een kwalitatief beter onderwijssysteem” zegt de Adhin.

In de persconferentie, die gehouden is in verband met de gesprekken die gevoerd zijn met de onderwijsbonden, plaatste de vicepresident de veranderingen in breed perspectief. De vicepresident brengt de eerste grote stap voor de herstructurering, de herwaardering van de groep leerkrachten, in herinnering.

Verder noemt hij de laatste organisatorische en bestuurlijke herstructurering van 1982 /1983. Het Staatsbesluit van 09 oktober 2017 zal de nodige verandering ten behoeve van verbetering te weeg brengen. De vicepresident benadrukt dat de bijdrage van alle actoren nodig is voor de reorganisatie van het onderwijs. Hij roept daarom op dat alle partijen een constructieve bijdrage leveren.

Het in werking treden van het Staatsbesluit zal op lange termijn grote veranderingen met zich mee brengen. In het kader hiervan noemde de vicepresident de mogelijkheid die het Staatsbesluit biedt aan hoogopgeleide leerkrachten om met behoud van bezoldiging op bijvoorbeeld een basisschool les te verzorgen. “Kunt u zich voorstellen wat dat teweeg kan brengen,” vroeg de vicepresident retorisch.

Verder is er volgens de bewindsman een actieve rol weggelegd voor het directeurenberaad, bedrijfsleven, ouders en vakbeweging in het management van scholen wanneer het Onderwijs zelfstandig wordt gemaakt.

Adhin haast zich wel om erbij te zeggen dat de regering altijd verantwoordelijk zal blijven voor het curriculum op scholen.

Overige berichten