fbpx

Rentebetaling op obligatielening binnen grace periode zal vreemde valutakredietwaardigheid positief beïnvloeden

GFC NIEUWS- Als de overheid in de grace periode, de rentebetaling voldoet op USD 550 kapitaalmarktobligatie, zal de vreemde valutakredietwaardigheid naar boven worden aangepast.
Gebeurd dat niet en doet de overheid aankondigingen van een herstructureringsplan van zowel vreemde valuta als lokale valuta private sector schuld, dan zal de rating omlaag gaan, ook die op lokale valuta schulden (CC of C), haalt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) aan.
Op 26 oktober heeft het internationaal creditratingbureau Fitch Ratings, de lange termijn vreemde valuta kredietwaardigheid van het land naar omlaag aangepast van een CC rating naar C. Deze aanpassing betreft ook de rating op de uitgegeven obligatielening van USD 550 miljoen die in 2026 vervalt en die van USD 125 miljoen die in 2023 vervalt.
De reden voor deze aanpassing is vanwege het feit dat de overheid niet in staat was, om op die dag te voldoen aan de rentebetaling op de USD 550 kapitaalmarkt obligatie van USD 25,4 miljoen.
De overheid heeft een grace periode van 30 dagen om alsnog de rentelasten op dit schuldinstrument te betalen. Als de overheid niet in staat is, binnen de 30 dagen haar betaling te voldoen, kan Fitch de lange termijn vreemde valuta kredietwaardigheid verder aanpassen tot Restricted Default (RD) en de rating op het instrument tot Default (D).
Op 22 oktober was er een bekendmaking van de regering van Suriname uitgegaan naar de investeerders van de kapitaalmarktinstrumenten, dat de regering gebruik zal maken van de 30 dagen grace periode op de obligatielening om met investeerders in contact te treden voor het zoeken naar constructieve oplossingsmodellen, om de schuldpositie van Suriname wederom sustainable te maken.
De regering gaf in de bekendmaking tevens aan dat Suriname juridisch advies krijgt van de internationale “law firm” White & Case LLP en financieel advies van het mondiaal Financieel adviesbureau Lazard Frères.
Op 30 oktober hebben de ministers van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en van Financiën en Planning een presentatie gegeven aan de investeerders, waarbij een beeld geschetst is over de macro-economische situatie van het land, de reeds genomen maatregelen van de regering in de afgelopen 3 maanden, de maatregelen en effecten daarvan op het begrotingsbeleid in 2021-2023 en de verwachte hulp die het IMF aan de regering zal bieden voor de gezondmaking van de economie.
Aangegeven werd dat de perspectieven na 2025 goed zijn vanwege o.a. de olie en gasindustrie, maar dat op middellange termijn een moeilijke periode overbrugd dient te worden. De minister van F&P gaf ook aan dat de regering op een transparante manier te werk zal gaan. De minister van BZIB&IS haalde in zijn inleiding aan dat de regering bezig is zowel de bilaterale als multilaterale relaties te verstevigen voor samenwerking en ondersteuning.
De gevolgen van een verder downgraden van de rating voor onze economie:
• niet mogelijk voor de overheid om gelden aan te trekken op de (internationale) kapitaalmarkten
• verhoogde vracht verzekeringskosten op buitenlandse leverancierskredieten van de private sector en een extra druk op prijzen voor consumenten
• verhoogde voorzieningen die banken moeten treffen op hun debiteuren o.b.v. IFRS
Voorwaarden voor een verbeterde rating het volgend jaar:
• Goede en reguliere communicatie tussen de overheid en investeerders
• Toegang tot tijdige en betrouwbare (macro) statistieken om de effecten van het gevoerd beleid te kunnen nagaan. Publicatie van de schuld-bbp ratio door de overheid en hoe deze ratio tot stand is gekomen. Analytische stukken in het Engels over de ontwikkelingen m.b.t. de economie.
• Transparantie van het economisch hervormingsplan van de overheid, met de voorgenomen maatrregelen op verschillende momenten en de verwachte effecten daarvan op de economie (betrouwbare benchmarks, ratio’s in de toekomst presenteren).
• Transparantie m.b.t. het schuldsaneringsplan van de overheid en een influx van vreemde valuta t.b.v. de Internationale Reserve in de nabije toekomst, om schuldaflossingen mogelijk te maken.
• Goedkeuring van het hervormingsplan van de regering door het Parlement met een breed draagvlak door de diverse maatschappelijke groepen in de samenleving

BEKIJK OOK
President Santokhi geeft opdracht tot evacuaties in Paramaribo