Renovaties AZP geven “change is coming”-gedachte meer gestalte

GFC NIEUWS- Bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zijn de afgelopen periode renovaties gepleegd, terwijl momenteel nog enkele verbouwingen dan wel herstelwerkzaamheden gaande zijn.
Met de grondige aanpak wordt invulling gegeven aan de “change is coming”-gedachte van AZP-directeur Claudia Marica-Redan. AZP PR-officer Latoya Boëtius haalt aan dat degenen die het ziekenhuis bezoeken, die verandering ook merken.
De grootste renovatie betreft die van het beddenhuis, waar nog twee vleugels moeten worden gerenoveerd, de rest is reeds opgeleverd. Momenteel wordt gewerkt aan de eerste en tweede etage van de noordelijke vleugel.
Het Suriname Eye Center wordt omgebouwd tot het eerste oogziekenhuis van het heel Caribisch gebied. De bedoeling is om de eerste fase in maart aanstaande af te hebben, zodat de eerste groep artsen zijn diensten kan aanbieden. De diensten worden momenteel nog in het oude gedeelte aangeboden, maar volgens Boëtius verloopt het werk voor de nieuwbouw vlot zodat de eerste fase aanstaande is.
Verder wordt gewerkt aan de uitbreiding van de Intensive Care Unit (ICU), waar een aantal bedden zullen bijkomen. Boëtius wijst erop dat verschillende afdelingen van het AZP net zo oud als het ziekenhuis zelf zijn en niet meer aan de tijd voldoen. Een dezer afdelingen is de operatiekamer. Binnen het renovatieproject komt er een operatiecomplex bestaande uit een aantal operatiekamers.
Vanwege de renovatie kan het voorkomen dat bepaalde afdelingen elders in het AZP geaccommodeerd worden of in het nabijgelegen Militair Ziekenhuis. Door middel van aanwijzingen worden bezoekers wegwijs gemaakt waar zij terecht moeten.
Het AZP verontschuldigt zich ook voor de geluidsoverlast die de werkzaamheden met zich meebrengen voor zowel patiënten als bezoekers. Boëtius zegt dat er terdege rekening wordt gehouden met de gezondheid van de patiënt en dat de werkzaamheden enige tijd worden stopgezet, indien patiënten de geluidsoverlast niet aankunnen.
Het plan van aanpak behelst ook de bouw van een parkeerruimte. Boëtius zegt dat het AZP dagelijks door ongeveer 3000 personen wordt aangedaan. Het gaat onder meer om bezoekers, patiënten of personen die zijn doorverwezen voor behandeling. Deze drukte brengt een uitdaging met zich mee voor het AZP als het gaat om parkeerruimte.
In 2019 is nagedacht over dit probleem. Dit jaar nog zal gestart worden met vier hoge parkeerplaatsen waar er zo’n 500 auto’s kunnen worden geaccommodeerd.
Boëtius merkt op dat vanwege de ontwateringswerkzaamheden van het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) de beschikbare parkeerruimte rond het AZP ook minder is geworden.