fbpx

Renovatie internaat Atjoni en bouw schoolcampus Hanover

GFC NIEUWS- In het kader van het Secondary and Technical Education Support (STES) Project worden momenteel door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) twee projecten uitgevoerd.
In Atjoni, Sipaliwini wordt het internaat gerenoveerd en in Hanover, Para worden de voorbereidingen getroffen voor de opzet van een modern schoolcampus.
Het algemene doel van het STES-project is het verhogen van het menselijke kapitaal (human capital) in Suriname in overeenstemming met de doelstellingen van het ontwikkelingsplan op het gebied van onderwijs en training/educatie.
Het hoofddoel van het project is de toegang tot VOJ, VOS en Beroepsonderwijs te vergroten alsmede de kwaliteit van het secundair onderwijs (VOJ, VOS en MBO) te verhogen, in het bijzonder voor kinderen in afgelegen gebieden (binnenland). Het project zal naar verwachting 4 jaar in beslag nemen vanaf de datum van effectiviteit (2016 – 2021) en wordt gefinancierd door de Islamic Development Bank (IsDB).
In Atjoni exploiteert de overheid (Minowc) een internaat waar momenteel 30 kinderen uit de naburige dorpen worden ondergebracht. Het internaat stelt zich ten doel om de kinderen van het district in een huiselijke omgeving onderdak te bieden teneinde hen in de gelegenheid te stellen om plaatselijk in Atjoni onderwijs te volgen tot en met VOJ-niveau.
Het verhuizen naar de stad kan hierdoor voorkomen of uitgesteld worden. Het internaat is opgedeeld in zes aparte studenten woonaccommodaties met daartussen een eetzaal, een keukenruimte en een berging c.q. opslagruimte. Daarnaast is er op het terrein van het internaat ook een mediatheek c.q. kantoorruimte en een wachtersruimte.
Twee woonaccommodaties zijn al in gebruik genomen. Beide woonaccomodaties zijn dringend aan onderhoud toe. De overige woonaccomodaties zijn nog niet afgebouwd en verkeren in zeer slechte staat. De afbouw en renovatie van de gebouwen moet in grote lijnen een innovatieve, veilige, aangename en aantrekkelijke woon- en werkopmgeving kunnen realiseren, met een duidelijke integratie van de vier functies t.w.: studeren, werken, wonen en recreatie.
De toepassing van tropische architectuur in combinatie met de moderne bouwstijl moeten als uitgangspunt dienen voor het ontwerp. In totaal zijn er 3 woonblokken die afgebouwd moet worden en 7 gebouwen die gerenoveerd moeten worden. Een landscape plan van het gebied is ook vervaardigd om de gebouwen en voorzieningen in goede sfeer bij elkaar te brengen.
De bouw van de schoolcampus in Hanover is de belangrijkste activiteit van het STES-project. Studenten van het binnenland besteden dagelijks minstens 4-6 uur aan transport tussen hun woongebied en de school. Dit is de voornaamste barrière voor deze studenten om onderwijs op secundair niveau te genieten. Met het opzetten van een moderne campus met secundair onderwijsscholen, een technisch opleidingscentrum en een studentenverblijf, hebben studenten ter plekke verblijfsmogelijkheden alsmede scholing.
Het realiseren van een modern educatiecentrum te Hannover zal de mogelijkheid bieden voor het goed kunnen opvangen van de leerlingen onder andere uit het binnenland in een voor hun vertrouwde omgeving. Met het ontwerp en controle op de uitvoering is het ontwerpbureau Fairali belast.
De uitvoering zal door MTE YAPI, een Turkse aannemingsbedrijf, geschieden. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wordt wordt in de technische uitvoering bijgestaan door het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie.
De moderne schoolcampus welke gebouwd zal worden te Hanover, Para, zal bestaan uit: 1. Schoolgebouwen (gemeubileerd) met in totaal 36 lokalen voor 3 onderwijsniveaus voor in totaal 1140 studenten: Er komt een MULO school (VOJ), een middelbare school (VOS) en een NATIN (MBO) met de studierichtingen Werktuigbouwkunde (voertuigen, werktuigen, lassen), Electro techniek (Informatica, basis electro techniek, programming Logic Control) en Bouwkunde (timmeren, metselen, handvaardigheden); 2. 16 studentenflats (gemeubileerd) met een capaciteit van 576 studenten.

BEKIJK OOK
42-jarige doodgereden motorrijder kwam op rijhelft vrachtwagenbestuurder