Renovatie drinkwaterinstallaties dorpen noodzakelijk in strijd tegen Covid-19

GFC NIEUWSREDACTIE- Momenteel worden voorbereidingen getroffen om de drinkwaterinstallaties van Alfonsdorp, Corneliskondre, Konomerume (Donderkamp), Kalebaskreek, Korhopa (Matta) en Pelelu Tepu in Suriname te verbeteren.

Dit is onderdeel van een project om de Inheemse en tribale gemeenschappen te ondersteunen in de strijd tegen Covid-19 en de gevolgen van deze ziekte op de gemeenschappen.

Het project is van de United Nations Development Programme (UNDP) en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), de Medische Zending (MZ) en KAMPOS Samenwerkingsverband van Tribale volken in Suriname.

Het project bevat ook een onderdeel dat gericht is op informatievoorziening in dorpen, het maken en distribueren van mondneusmaskers, en een kleine pilot gericht op voedselzekerheid.

De mensen moeten genoeg water hebben om hun handen te wassen en daarom is in het project opgenomen om waterstations te plaatsen voor het handenwassen.

“Echter, als de watersystemen in de dorpen niet optimaal functioneren, is dat een belemmering voor de mensen om zich te beschermen tegen het virus en beperkt het de toegang tot veilig drinkwater”, zegt Josee Artist, die namens de VIDS betrokken is bij dit project. Daarom is gekozen voor een bredere en duurzamere benadering om ook bestaande watersystemen te renoveren.

Dit project is het resultaat van een onderzoek van UNDP en VIDS in 2020 naar de sociaaleconomische gevolgen van Covid-19 in zeventien Inheemse dorpen.

Duidelijk werd dat in vele dorpen waar een waterleidingnetwerk aanwezig is, de huishoudens niet de hele dag water uit de kraan krijgen, omdat de gemeenschappen dagelijks slechts voor enkele uren stroom hebben.

Door de beperkte hoeveelheid brandstof, aangeleverd door de overheid, kan er slechts voor enkele uren per dag water gepompt worden naar het waterreservoir.

Vervolgens gebruikt het water de zwaartekracht om te stromen naar de huizen. Een mogelijke oplossing is om een groter waterreservoir aan te leggen en daarover wordt ook nagedacht. Er kan dan veel meer water opgeslagen worden voor de gemeenschap. Een duurzame oplossing is ook het vervangen of ondersteunen van de brandstofgeneratoren met zonne-energiesystemen.

Voor Corneliskondre en Konomerume zijn de materialen reeds aangeschaft en zijn de gesprekken met de Dienst watervoorziening van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen over de uitvoering van de werkzaamheden in volle gang. Dorpshoofd Robertho Joghie van Konomerume juicht het initiatief van de VIDS, UNDP en andere partners toe.

“Behalve dat water noodzakelijk is om je handen te wassen om het besmettingsgevaar te verkleinen, moet je genoeg water drinken, als je het virus hebt opgelopen. Je moet daarom beschikken over schoon drinkwater”, zegt Joghie.

Momenteel kunnen de mensen van Konomerume het water uit de kraan niet drinken omdat het vuil is. Het filtersysteem van de waterinstallatie functioneert geruime tijd niet meer.

“We wassen de vaat af met het water, maar kunnen daarmee zelfs geen kleren wassen, anders raakt onze kleding bevlekt”, zegt Joghie.