Relyveld en Algoe waarschuwen voor bestemmingswijziging landbouwgronden

Minister Soeresh Algoe van Ladbouw Veeteelt en Visserij(LVV) zal onder geen beding meewerken aan bestemmingswijzigingen van kavels die voor landbouwdoeleinden zijn uitgegeven. De regering heeft het stimuleren van de productie hoog op haar agenda.

“Wij moeten produceren en als wij samenwerken, kunnen wij grotere hoogten bereiken”, sprak de minister het afgelopen weekend bij de uitgifte van 650 grondpapieren op het districtscommissariaat van Wanica.

Indien iemand niet wil produceren op een landbouwareaal, adviseert hij de grond terug te geven, maar de ontwikkeling van het land niet in de weg te staan.

Algoe kreeg bijval van minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer(RGB). Ook hij zal niet meewerken aan bestemmingswijzigingen van landbouwarealen voor verkavelingen.(GFC)

Overige berichten