fbpx

Religieuze leiders willen uiterlijk 2030 eliminatie HIV/Aids

Religieuze leiders streven ernaar om HIV/Aids uiterlijk in 2030 te elimineren. Dit is aan de orde gekomen tijdens de Pan Caribbean Partnership Against HIV and Aids (PANCAP) meeting. Tijdens deze activiteit stond centraal het gezamenlijk aandragen van oplossingsmodellen om het aantal besmettingen met dit virus omlaag te brengen. Van de Surinaamse bevolking leeft naar schatting 1.4% met het HIV/Aids.

Lucien Govaard, PANCAP Champion for Change, verduidelijkte dat de sessies noodzakelijk zijn. Het is daarom belangrijk ook vanuit deze invalshoek een bijdrage te leveren aan het nastreven van de gedane geloften. Eén daarvan is om het HIV/Aids uiterlijk in 2030 wereldwijd te elimineren.

Het is de eerste keer dat de religieuze en spirituele leiders op nationaal niveau bij elkaar komen. Aanwezig waren vertegenwoordigers van onder andere het Rooms Katholiek Bisdom, de Sanathan Dharm, diverse gemeenten van het Volle Evangelie, de Bahá’i Gemeente, de Evangelische Lutherse Gemeente en de Evangelische Broedergemeente.

BEKIJK OOK
Joël ‘Bordo’ Martinus wordt gezocht voor moord, drugshandel en witwassen

De bijeenkomst werd gehouden op 19 en 20 oktober. Daarbij stonden groepsdiscussies centraal. Bekeken werd hoe via religie en spiritualiteit een maatschappelijke bijdrage te leveren aan het terug dringen, met als uiteindelijk doel het elimineren van het HIV/Aids.

Volgens dominee Danielle Dokman van de Evangelische Lutherse Kerk, is het onderwerp seksualiteit nog steeds taboe. Ze pleit voor meer openheid binnen gezinnen, maar ook binnen de religieuze organisaties zodat jongeren op de juiste manier begeleidt kunnen worden. Verder gaf zij aan dat er onder andere van counselingsgesprekken, thema-avonden en Bijbelstudie gebruik gemaakt zullen worden, om de boodschap over te brengen.