fbpx
Religieuze organisaties roepen op tot ethisch verantwoord gedrag

Het Comité Christelijke Kerken (CCK), de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) en het Platform van Christelijke Leiders (Platform) doen vanuit hun religieuze inspiratie, een bijzonder beroep op de politieke partijen die – actief dan wel passief – aan de verkiezingen deelnemen en op de politieke leiders, die de komende weken de politieke podia zullen betreden en in de media verschijnen om respect op te brengen voor het verlangen van het volk naar integer leiderschap, gericht op welzijn, groei en ontwikkeling.
Verder wordt gevraagd zich toe te leggen op:

a. het respecteren van principes van rechtvaardigheid;
b. het bevorderen van een harmonische samenleving;
c. eerlijkheid en openheid in toespraken en onderlinge discussies;
d. het presenteren van duidelijk uitgewerkte constructieve ideeën en plannen voor de toekomst van ons land, waarbij de beleving van mensenrechten en duurzame menselijke ontwikkeling wordt nagestreefd binnen onze democratische rechtsstaat;

Ook wordt gevraagd zich te onthouden van:

a. het direct dan wel indirect aanzetten tot etnische en religieuze verdeeldheid, inclusief het gebruik van denigrerende verwijzingen naar etnische en/of religieuze kenmerken van tegenstanders en medeburgers;
b. het maken van negatieve toespelingen op kenmerken van het persoonlijk leven van politieke tegenstanders;
c. het verkondigen van onwaarheden, het uiten van valse beschuldigingen en het doen van loze beloften;
d. het toebrengen van directe en indirecte materiële en immateriële schade aan politieke tegenstanders;

In het bijzonder willen het CCK, de IRIS en het Platform nadrukkelijk een dringend beroep doen op propagandisten, burgers, kiezers, en ook religieuze leiders om zich te onthouden van het verspreiden van geruchten en het aanzetten tot haat en verdeeldheid binnen onze vreedzame samenleving.

Het CCK, de IRIS en het Platform hopen verder dat alle kiezers gebruik zullen maken van hun democratisch recht om te stemmen, en dat zij zich bij hun keuze laten leiden door het lange termijn welzijn van ons allemaal, en niet slechts hun persoonlijk korte termijn voordeel.

Het CCK, de IRIS en het Platform doen ook een beroep op de leiding en eigenaren van mediabedrijven en op journalisten van radio, televisie en krant, inclusief online media om de principes van hoor en wederhoor, objectiviteit, neutraliteit en evenwichtgheid in de verslaggeving in acht te blijven nemen. “Wij roepen met name de staatsmedia op om zich ook te houden aan deze journalistieke standaarden in het belichten van alle politieke partijen en hun kandidaten.”

“Tenslotte roepen wij alle actoren op om continu rekening te houden met gevoeligheden binnen de mooie multiculturele en multireligieuze samenleving die Suriname is, om te garanderen dat rust en harmonie in ons land zowel in de aanloop tot als na afloop van de verkiezingen, ongeacht de uitslag, wordt gewaarborgd.”

Meer nieuws

Covid-19: 82 testen, 1 positief

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal testte slechts 1 persoon in Paramaribo positief op Covid-19. In totaal zijn 82 testen uitgevoerd.

Wayana willen eeuwenoud pad herstellen

GFC NIEUWS- Door een historisch looppad van de Wayana in Zuid-Oost Suriname weer open te kappen, kunnen de Wayana Inheemsen, die dorpen hebben in zowel…

Ricardo Panka nieuwe woordvoerder NDP

GFC NIEUWS- De Nationale Democratische Partij (NDP) laat in een persbericht weten dat vanaf 27 november Ricardo Panka als woordvoerder van de partij zal optreden.

DOE en A20 gaan samenwerken

GFC NIEUWS- Met het oog op de stabiele ontwikkeling van Suriname, tekenen op 27 november de politieke partijen Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) en…

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…