fbpx

Religieuze organisaties roepen op tot ethisch verantwoord gedrag

Het Comité Christelijke Kerken (CCK), de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) en het Platform van Christelijke Leiders (Platform) doen vanuit hun religieuze inspiratie, een bijzonder beroep op de politieke partijen die – actief dan wel passief – aan de verkiezingen deelnemen en op de politieke leiders, die de komende weken de politieke podia zullen betreden en in de media verschijnen om respect op te brengen voor het verlangen van het volk naar integer leiderschap, gericht op welzijn, groei en ontwikkeling.
Verder wordt gevraagd zich toe te leggen op:
a. het respecteren van principes van rechtvaardigheid;
b. het bevorderen van een harmonische samenleving;
c. eerlijkheid en openheid in toespraken en onderlinge discussies;
d. het presenteren van duidelijk uitgewerkte constructieve ideeën en plannen voor de toekomst van ons land, waarbij de beleving van mensenrechten en duurzame menselijke ontwikkeling wordt nagestreefd binnen onze democratische rechtsstaat;
Ook wordt gevraagd zich te onthouden van:
a. het direct dan wel indirect aanzetten tot etnische en religieuze verdeeldheid, inclusief het gebruik van denigrerende verwijzingen naar etnische en/of religieuze kenmerken van tegenstanders en medeburgers;
b. het maken van negatieve toespelingen op kenmerken van het persoonlijk leven van politieke tegenstanders;
c. het verkondigen van onwaarheden, het uiten van valse beschuldigingen en het doen van loze beloften;
d. het toebrengen van directe en indirecte materiële en immateriële schade aan politieke tegenstanders;
In het bijzonder willen het CCK, de IRIS en het Platform nadrukkelijk een dringend beroep doen op propagandisten, burgers, kiezers, en ook religieuze leiders om zich te onthouden van het verspreiden van geruchten en het aanzetten tot haat en verdeeldheid binnen onze vreedzame samenleving.
Het CCK, de IRIS en het Platform hopen verder dat alle kiezers gebruik zullen maken van hun democratisch recht om te stemmen, en dat zij zich bij hun keuze laten leiden door het lange termijn welzijn van ons allemaal, en niet slechts hun persoonlijk korte termijn voordeel.
Het CCK, de IRIS en het Platform doen ook een beroep op de leiding en eigenaren van mediabedrijven en op journalisten van radio, televisie en krant, inclusief online media om de principes van hoor en wederhoor, objectiviteit, neutraliteit en evenwichtgheid in de verslaggeving in acht te blijven nemen. “Wij roepen met name de staatsmedia op om zich ook te houden aan deze journalistieke standaarden in het belichten van alle politieke partijen en hun kandidaten.”
“Tenslotte roepen wij alle actoren op om continu rekening te houden met gevoeligheden binnen de mooie multiculturele en multireligieuze samenleving die Suriname is, om te garanderen dat rust en harmonie in ons land zowel in de aanloop tot als na afloop van de verkiezingen, ongeacht de uitslag, wordt gewaarborgd.”

BEKIJK OOK
Public health emergency in Suriname: Ramadhin roept ouders op tot alertheid bij koorts, braken en diarree