fbpx

Religieuze organisaties essentieel bij gezonde ontwikkeling samenleving

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zich eraan gecommitteerd om zoveel als mogelijk verschillende religiën te ondersteunen. Het beleid van de afdeling Religieuze Aangelegenheden richt zich erop om de religieuze diversiteit te bestendigen en mensen bewust te maken van de belangrijkheid ervan. Het ministerie neemt de essentie en belang van religie voor de mens uitermate serieus.

“De overheid is zich ervan bewust dat religieuze organisaties een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname”, zegt Stanley Soeropawiro van de afdeling Religieuze Aangelegenheden (RA).

In aanloop naar de komende kerstperiode is het niet alleen leuk om te genieten van de nationale vrije dagen, maar ook bij de werkelijke inhoud daarvan moet worden stilgestaan. De spirituele inhoud van de feestdag moet niet verloren gaan in de materiële overvloed. Bij iedere feestdag komt steeds weer terug de overwinning van het licht over de duisternis en van het goede over het kwade.

OOK INTERESSANT
Surinaamse ondernemers worden verder geruïneerd door zinloze demonstraties

RA stelt zich ten doel om dialoog tussen verschillende religiën te bevorderen. Ieder religie benadrukt steeds weer het belang van verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid en tolerantie. Door met elkaar te praten over wat zij gemeenschappelijk hebben, kunnen religieuze organisaties de collectieve waarden gebruiken om problemen in de gemeenschap op te lossen.

Hoewel het kerstfeest traditioneel een feest is welke door christenen wordt gevierd, beoogd het ministerie ook om niet christenen hierbij te betrekken. Dit geldt ook voor andere nationale feestdagen in onze een multireligieuze samenleving.

De afdeling RA van het ministerie van Binnenlandse Zaken wenst iedereen die het feest viert gezegende dagen toe.(GFC)