Relatie Suriname India progressief gegroeid

De relatie Suriname-India is in de afgelopen vijf jaar progressief gegroeid, zegt Aashna Kanhai, vertegenwoordiger van Suriname in India. Sinds haar aantreden als ambassadeur in India heeft zij gewerkt aan het toen uitgezette ontwikkelingsplan. De succesvolle bilaterale ontmoetingen die daarop volgden hebben de samenwerking alleen maar versterkt legt zij uit.

Vanaf 2014 zijn er ieder daarop volgend jaar ontmoetingen geweest tussen hoge functionarissen van India en Suriname. Deze momenten waren een bevestiging van de sectorale samenwerking op het gebied van onder andere cultuur, milieu, onderwijs, landbouw en informatie technologie.

India heeft sinds 2014 hun beleid richting de overzeese Indiase diaspora geïntensiveerd. In dat context moet ook het bezoek van de president van India aan Suriname geplaatst worden.

De relatie met India kan volgens de ambassadeur verder geïntensiveerd worden door gebruik te maken van de verschillende grants die India biedt. Ook moeten volgens haar de jongeren gemotiveerd worden om in India te studeren.

De president van India arriveert vandaag in Suriname. De komende dagen zullen er op het hoogste niveau bilaterale gesprekken worden gevoerd en overeenkomsten worden getekend.(GFC)