fbpx
Rekenmethode, quorumspook, Grondwetswijziging, Terugroeprecht

Eindelijk gerechtigheid heb ik even geïnsinueerd met het nieuws dat er een nieuwe rekenmethode zou worden geïntroduceerd. Heel even heb ik de ijdele hoop gekoesterd dat het zou gaan over het doorberekenen van de gepresenteerde en geopperde politieke partijprogramma’s.

Helaas ja, want dat bleek niets met dat doorberekenen te maken. Gestoord en moedeloos wordt zodoende elk weldenkend individu en toekomstige kiezer van politieke programma’s en politiek georkestreerde beloftes daarvan door politieke lijstduwers zonder enig rekenwerk te presenteren. Wat partijleiders en lijstduwers bewust verzuimen te vertellen, is hoe ze de gepresenteerde programma’s willen verwezenlijken, met welke middelen en binnen welkte tijdstip van hun zittingstermijn. Met andere woorden: waar zullen de financiën vandaan worden gehaald en wat zullen de kosten en duurte van die projecten zijn.

Voorlichting via de media lijkt mij belangrijk om daarover publiekelijk die toelichting mee te geven, omdat het legitiem is dat de kiezer de rechten van openheid en oprechtheid mag opeisen voor de inleving daarvan van degene die hem 5 jaren lang zal vertegenwoordigen.

Vooraf behoort de kiezer te weten waarvoor hij het stilzwijgend sociaal contract voor zijn welvaart, welzijn en veiligheid aangaat, wanneer die dat kiezersbiljet gaat inkleuren in het stemhokje. Er mag bij de kiezer geen enkele twijfel rijzen bij en tijdens het betekenen of inkleuren van het stembiljet.

De politieke praktijk toont aan dat de politieke partijen en leiders daarvan bewust de Rekenkamer buitenbeschouwing laten en mijden als de pest om de haalbaarheid van hun partijprogramma’s door te laten berekenen. Het blijft altijd natte vingerwerk en een hoop geheimzinnigheid waarmee de programma’s worden omringd en gepresenteerd, waaraan geen touw aan vast te knopen valt.

Sommige programma’s stralen hoop uit, maar het financieel plaatje en tijdspad voor de uitvoering tot en met de voltooiing van het programma, blijft het geheim van de politieke partijen. Dat er Grondwetswijzigingen moeten komen, blijft buiten kijf, want zo doorgaan en modderen, is dweilen met de kraan open met een lege schatkist tot gevolg. Er moet in ieder geval, meer controle, openheid en verantwoording worden afgelegd en gegeven worden op en over de besteding van de overheidsinkomsten en uitgaven.

Gestoord en dol wordt elk weldenkende belastingbetaler van het gedrag van dezelfde parlementariërs die geen quorum aan de DNA – vergadering willen geven, maar toch, wederom gekozen willen worden. Gestoord wordt elk weldenkend mens van dat de DNA -leden geen afspraak kunnen maken om te komen tot een gedragscode in De Nationale Assemblee, om het wetgevende parlementair werk te doen. Bij 10 % quorumverzuim dient er 100% worden gekort of worden onthouden als salariëring of als vergoeding voor onterechte schadeloosstelling. De Grondwet moet op bepaalde punten worden herzien, om het land professioneler bestuurbaar te maken. Hoe men het ook keert of wendt, terug zal men naar het Westminster model moeten, want bewezen is dat het huidige hybridesysteem, hakkelt en het presidium voor het blok zet omdat het niet helemaal deugt.

Zowel de Raad van Ministers, minister-president als de president behoren, in een DNA – vergadering verantwoording af te leggen over hun handel en wandel in het politieke publieke uitvoerend domein. De onverenigbaarheid van functies moet ook een onderwerp zijn dat hoog op de politieke agenda moet prijken.

De Centrale bankpresident moet zich ondersteund weten met deskundige Surinaamse monetaristen en de minister van financiën zodat ze een verantwoord monetair politiek beleid kunnen formuleren dat ze willen uitvoeren. Dat monetair beleid moet na een heldere en logische uiteenzetting ook, de goedkeuring van de DNA kunnen krijgen. Concreter gezegd, de handelwijzen of verrichtingen van de Centrale Bankpresident moeten verantwoord zijn, waarvoor verantwoording in de DNA moet worden afgelegd.

Het is van belang dat de hedendaagse Surinaamse politiek en het alledaags denken plaats maakt voor een gedrag in eigen kunnen. Toen in Nederland een stormvloed velen dakloos maakte, heeft de staat met bestaande bedrijven en eigen middelen en eigen mankracht tien jaren over gedaan om de Oosterschelde stormvloedkering te ontwerpen, bouwen en voltooien. Daarvoor waren er geen voorstudies geweest. Wat belet de Surinaamse regering en DNA een betonnen muur volgens een ontwerp te laten bouwen die de stormvloeden van het oceaanwater keert en zodoende de veiligheid van de burgers en bezittingen garandeert? Een boulevard langs de oceaan, zou ook tot een van spectaculairste toeristische attractie in wording zijn voor de Surinaamse natie, mag ook tien jaren duren met de bouw ervan.

Tot nu toe heeft geen enkele politieke partij zich sterk gemaakt om de burgerij te beschermen tegen de stormvloeden van de oceanische stormvloeden. De meeste hoofdwegen van Suriname zijn op schelpritsen gebouwd, zoals de Kwattaweg of Oost – Westverbinding. Over enkele jaren zal de zeespiegel minimaal 1 meter rijzen, dus zullen er dammen aangelegd moeten worden, nog voordat de oevers worden overstroomd. Voordat men erg in heeft stijgt het water over de oever van Fort Zeelandia tot voorbij Zanderij. De Surinaamse regering en betweters zijn gewaarschuwd. De mangrove en parwabossen leveren alleen viezigheid maar geen aantrekkelijke stand op. Is er misschien een politieke partij die bereidwillig is Surinamers te mobiliseren, met de bedoeling dat rechtgeaarde Surinamers worden ingezet als bouwers van een Surinaamse oceanische stormvloedkering als bescherming tegen de oceanische stormvloeden. Ik ben benieuwd.

Moraal van het verhaal:

1. Oplossing quorumspook, door de regeling onkostenvergoeding, met nieuwe voorwaarden van rechten en plichten aanvullen. Gevolg hiervan is dat het even zeven syndroom ook wordt aangepakt.

2. Grondwetsherziening:

o herziening kiesstelsel en kiesrecht
o meerderheidsstelsel en evenredig vertegenwoordiging
o rechtstreeks kiezen van president
o minister- president aanstellen
o snellere telling en afwikkeling van uitslag na de verkiezing,
o zodat beëindiging van het oude parlementair jaar en beëdiging het nieuwe parlement, binnen de gegeven tijdsruimte plaatsvindt.

3. Verruiming mandaat Presidium tot beëdiging voorzitter voor de eed afname van nieuwe parlementariërs. Die moet afwijken van de bestaande regelgeving om het oudste lid in jaren te moeten beëdigen. Want bestaande wetgeving vertoont lacunes die het staatshoofd verplicht tot ingrijpen, wat hem bloot stelt aan nodeloze kritiek en een punt van discussie zal blijven. Een keer zal het dan goed uit de hand kunnen lopen.

4. Wet Terugroepen Volksvertegenwoordigers afschaffen of intrekken

A.H.Tjauw-A-Hing

Meer nieuws

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…

Training in Protocol aangeboden door India

GFC NIEUWS- Onder auspiciën van het Sushma Swaraj Institute for Foreign Service is door de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het…

First lady Santokhi voor privébezoek in Nederland

GFC NIEUWS- First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry bevindt zich momenteel in Nederland. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

IDB-delegatie op bezoek bij minister Walden

GFC NIEUWS- De minister van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, heeft een delegatie ontvangen van het Inter-American Development Bank (IDB) vertegenwoordigd door…

Covid-team Nickerie maakt werkafspraken

GFC NIEUWS- Vanmorgen heeft het Covid Coördinatieteam Nickerie tijdens hun eerste officiële meeting werkafspraken gemaakt. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Mogelijk teken van leven op planeet Venus

GFC NIEUWS- Hoog in de dampkring van de planeet Venus hebben wetenschappers sterke aanwijzingen voor leven gevonden. Het gaat om microbes, minieme organismen die misschien…

Landelijke personeelshervormingen OW van start

GFC NIEUWS- In het kader van personeelshervormingen binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) landelijk, zijn functionarissen, respectievelijk uit Nickerie en Coronie ter beschikking gesteld…

Lichaam 19-jarige vermiste drenkeling gevonden

GFC NIEUWS- De politie heeft maandagochtend het lichaam van de vermiste 19-jarige drenkeling, Ivanildo Faisel, uit de Cotticarivier gehaald. Impotent of minder potent? Maak online…