Rekenkamer van Suriname draagt voorzitterschap CAROSAI over

Van 23- 27 juni werd het elfde congres van de Caribbean Organisation of Supreme Audit Institution (CAROSAI)/Caraibische Organisatie van Rekenkamers gehouden in Georgetown, Guyana met als thema “Vision of Performance for Relevance and Success”.

Dit congres benadrukte de bijzondere bijdragen van de leden van rekenkamers en de succesverhalen die zullen helpen om een betere toekomst voor deze instituten te bewerkstelligen.

Tijdens het tiende congres van CAROSAI in juni 2016, gehouden in Paramaribo, Suriname, werd het voorzitterschap van CAROSAI overgedragen aan de Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, mevrouw C. Felter, voor de periode 2016 – 2019.

Gedurende het voorzitterschap van Suriname is onder meer het volgende gerealiseerd;

1. Het formuleren en implementeren van het Strategisch Plan van CAROSAI over de periode 2017 – 2022;

2. Het consolideren van een samenwerkingsverband met de World Bank en de Inter- American Development Bank ten behoeve van de lidlanden;

3. Het ontwikkelen en realiseren van strategische relaties met belanghebbenden van de organisatie.

Sinds haar oprichting in 1988, heeft CAROSAI elf congressen gehouden. Het congres is het opperste orgaan van CAROSAI, en de vergaderingen worden om de drie jaar gehouden.

De presentaties tijdens het elfde congres hadden onder meer betrekking op Performance Audits, Debt Managment to Investments Needs and Sustainable Development Goals (SDG’s) allen in ononderbroken inspanning om de kernwaarden van CAROSAI (Professionalism, Inclusiveness, Partnerships, Credibility and Accountability) te versterken.

Voorafgaand aan het congres werd een master class van de Canadian Audit and Accountability Foundation (CAAF) gegeven.

Op maandag 24 juni vond de openingsceremonie plaats alsook de eerste generale plenaire vergadering, waarbij de rules of procedures voor het congress werden gepresenteerd en goedgekeurd. Tevens presenteerden de leden van de Executive Council of CAROSAI hun respectievelijke rapporten.

In haar presentatie heeft mevrouw Felter, in hoedanigheid van uitgaande Voorzitter van CAROSAI, een review gegeven van verworvenheden van deze organisatie over de periode 2016- 2019. Daarnaast presenteerden de vertegenwoordigers van de aangesloten rekenkamers hun respectieve rapporten.

Verder vonden presentaties plaats van vertegenwoordigers van de National Audit Office of China, Supreme Audit Institution of Vietnam, World Bank, Inter-American Development Bank, United Nations Development Programme (UNDP), International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Development Initiative (IDI), Institute of Chartered Accountants of the Caribbean (ICAC) en the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) Hong Kong.

Tijdens de tweede generale plenaire vergadering op woensdag 26 juni heeft de voorzitter van de Rekenkamer van Suriname het voorzitterschap van CAROSAI overgedragen aan de Auditor General van de National Audit Office van Guyana.

Overige berichten