Rehabilitatiewerkzaamheden Vergeetmijnietstraat bijna afgerond

GFC NIEUWS- Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) voert al geruime tijd rehabilitatiewerkzaamheden uit in het ressort Zorg en Hoop, te Paramaribo-Zuid.
De Vergeetmijnietstraat, tussen de Sapotille- en de Sterappelstraat is compleet aangepakt. Zowel het wegdek als de riolering vertoonde reeds jaren tekenen van verzakkingen en verstoppingen, vandaar dat het ministerie een grondige aanpak in dit gebied nodig achtte.
Volgens Arnold Mohangoo, directievoerder namens het ministerie van OWT&C, is decennialang niets gedaan aan de wegen en rioleringen in dit gebied.
In oktober 2019 heeft het ministerie een aanvang gemaakt met de rehabilitatiewerkzaamheden. De weg is vanaf de fundering aangepakt met eerst een zandpakket van 40 cm, een base course laag van 20 cm en daarna 2 asfaltlagen.
De riolering is compleet vervangen, de bermen zijn vernieuwd en het wegdek is voorzien van nieuwe asfaltlagen.
De Vergeetmijnietstraat staat bekend als te zijn een weg waar elke dag schoolkinderen gebruik van maken, van en naar school, vandaar dat de aanpak van deze straat een spoedeisend karakter had.
Meerdere straten in de nabije omgeving die ook in slechte staat verkeren zijn in kaart gebracht door het ministerie en meegenomen in de voorgenomen projecten te Zorg en Hoop. De samenwerking met zowel de nutsbedrijven als buurtbewoners zijn bijzonder goed te noemen, omdat ze op een zeer gepaste wijze hun medewerking hebben verleend tijdens de werkzaamheden die over enkele weken worden opgeleverd, geeft de OWT&C-directievoerder aan.
Minister Vijay Chotkan zei dat de plaatselijke bewoners ook worden bedankt voor het geduld dat zij hebben betracht. Het gaat om teamwork, vanaf de president, de regering tot het ministerie van OWT&C dat belast is met het uitvoeren van deze projecten. Het gaat om een integrale aanpak van de weg, want vanaf de ontwateringsbuizen die midden onder de straat zijn aangelegd tot aan de top-asfaltlaag is erg hard gewerkt.
De OWT&C-minister voegde per slot van rekening toe dat de Birambies-, Kana-, Geranium-, Vlier-, Acacia- en de Hortenciastraat te Zorg en Hoop, ook voorkomen in zijn programma. In de komende periode zal ook aan deze straten aandacht worden besteed door een soortgelijke aanpak.
“De buurtbewoners en weggebruikers worden vriendelijk verzocht om nuttig gebruik te maken van de straat, maar houdt u het aspect van blijven onderhouden hoog in het vaandel,” aldus minister Chotkan.