Rehabilitatiewerkzaamheden mr. P. Chandishawweg van start

GFC NIEUWS- Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) is gestart met de aanpak van de mr. P. Chandishawweg, die reeds jaren in een deplorabele staat verkeert.
Deze belangrijke verbindingsweg heeft vaak te maken gehad met verzakkingen. Het ministerie heeft de Chinese aannemer Dalian aangetrokken om dit project uit te voeren.
Maya Rampiare, van de afdeling Wegen bij het ministerie van OWT&C legde desgevraagd uit dat de weg reeds jaren kampt met heel diepe depressies, vandaar dat het herstellen dringend wordt geacht.
De weg bestaat uit een lengte van 7 km en zal na de herstelwerkzaamheden een breedte hebben van minimaal 6 meters.
Het project wordt in 3 secties uitgevoerd, waarvan per sectie een lengte heeft van 2,3 km. Om stagnatie in het dagelijkse verkeer over deze belangrijke ader te minimaliseren en de werkzaamheden te vergemakkelijken, is Dalian begonnen bij de laatste, tevens derde sectie.
In januari is een start gemaakt met het aanpakken van het rioleringssysteem, waarna de nutsbedrijven aan de beurt zullen komen.
“De onderlaag wordt veel dikker dan nu het geval is, omdat er sprake is van veel vrachtverkeer over deze weg. Er is daarom veel meer stabiliteit vereist aan de onderlaag. De rioleringswerkzaamheden zullen bijkans 3 maanden in beslag nemen, waarna de asfalteringswerkzaamheden kunnen worden aangevangen”, aldus Rampiare.
Minister Vijay Chotkan van OWT&C bleek bijzonder onder de indruk te zijn van de werkzaamheden en gaf meteen aan dat ook de Tawajaripolderweg ondertussen is opgeleverd. Na bijkans een jaar lang aan dit project gewerkt te hebben, is het op 7 februari afgerond.
De minister was verheugd met de manier van aanpak en voegde eraan toe dat het om een belangrijke verkeersader gaat, vooral als het gaat om de Oost-Westverbinding te ontlasten.
De bewindsman drukt de plaatselijke bewoners op het hart om na de oplevering de weg goed te onderhouden en bebouwingen op de brede berm te voorkomen.
“De buurtbewoners worden bedankt voor het geduld dat zij in de afgelopen periode hebben opgebracht. Ook worden de weggebruikers verzocht om de veiligheidsnormen hoog in het vaandel te houden door extra aandacht te besteden aan het rijgedrag”, aldus de OWT&C-minister.