Rehabilitatie Zwartenhovenbrugstraat in laatste fase

GFC NIEUWS- De rehabilitatiewerkzaamheden aan de Zwartenhovenbrugstraat verkeren in de laatste fase.
Aannemer Baitali Group heeft vorige week een aanvang gemaakt met de werkzaamheden in het gedeelte tussen de dokter Sophie Redmond- en de Prinsenstraat. De bedoeling is het werk rond 25 mei af te hebben.
Angelito Del Castillo, projectmanager van Baitali Group, legt tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII) uit dat in deze fase het laatste deel van de bestekwerken wat het riool aan de Zwartenhovenbrugstraat betreft, wordt aangepakt. De bestaande asfaltverharding is compleet verwijderd zodat de oude riolering gelicht kan worden.
Vorige week is reeds een deel verwisseld en thans worden de nieuwe hoofdrioolbuizen gelegd. De aannemer is intussen ook al gestart met betonwerken aan inspectie- en koppelputten. Ook worden vanuit de dokter Redmondstraat richting de Hoogestraat de laatste hoofdrioolbuizen gelegd.
Het streven is om voor het aanbreken van de regentijd de hoofdriolering compleet te hebben geïnstalleerd inclusief de betonwerken van de inspectie- en koppelputten. Hierna zullen de aansluitingen vanuit het lateraalsysteem op de hoofdriolering worden afgerond. Het streven is om deze grondwerken rond maart af te hebben.
Hierna zullen in de periode april volop asfalteringswerkzaamheden worden uitgevoerd alsook verhardingswerken voor compleet nieuwe bermen. Het gaat om een asfaltlaag met een levensduur van 20-25 jaar, afhankelijk van het gebruik en het onderhoud van zowel het wegdek als het rioolstelsel. Verder is er een garantieperiode voor defecten die zich zouden kunnen voordoen.
Del Castillo zegt dat de werkzaamheden enigszins wat ongemak met zich meebrengen, in die zin dat de aanloop naar de nabijgelegen winkels afneemt. Hij benadrukt echter dat na afloop van de werkzaamheden er profijt zal zijn voor de ondernemers, die dan weer volop klandizie en parkeerruimte kunnen hebben. De weg zal namelijk veel aangenamer zijn voor het verkeer en de voetgangers.
De projectmanager roep weggebruikers op zich tijdig te verwittigen van alternatieve routes, vooral als zij in de buurt van het werkgebied moeten zijn. Hij wijst erop dat er stagnatie kan optreden wanneer het zwaarmaterieel van de aannemer wordt ingezet op de werkfronten.

Overige berichten