Rehabilitatie wegstrekking brug Nickerierivier – Apoera

Zaterdag is er een aanvang gemaakt met de rehabilitatie van de wegstrekking van de brug over de Nickerierivier naar Apoera.

Door de regens van de afgelopen periode verkeert dit weggedeelte in deplorabele staat en daardoor haast ontoegankelijk voor het verkeer.

Met behulp van locale ondernemers is een aanvang gemaakt met de reparatie van de weg. Hierbij zijn ook de afdeling van het ministerie van OWT&C en de bestuursdient nauw betrokken.

Overige berichten