fbpx

Rehabilitatie Saramaccakanaal 2021 van start

GFC NIEUWS- De fysieke werken in het kader van de rehabilitatie van het Saramaccakanaal zullen in het tweede kwartaal van 2021 moeten aanvangen.

Volgens projectcoördinator Satish Mohan is de Implementatie Unit waarvan hij de trekker is reeds begonnen met het aantrekken van de consultants, de sluitingsdatum is vrijdag aanstaande.

De planning is om in januari van het komend jaar het benodigde ingenieursbureau aan te trekken. “Wij schatten dat wij in het tweede kwartaal van 2021 fysiek starten met de werken”, aldus de projectcoördinator.

In hotel Ramada werd woensdag in het bijzijn van vertegenwoordigers van de Wereldbank, aan stakeholders een uiteenzetting van het project “Saramacca Canal Rehabilitation System” gegeven.

Met de Wereldbank is namelijk een leningsovereenkomst van 35 miljoen aangegaan, welke in april is getekend en vanaf juli 2019 begon te lopen.

De Implementatie Unit is, nadat de lening actief werd, in augustus begonnen met de aanbestedingen voor twee belangrijke projecten die als voorwaarden gesteld waren binnen het geheel.

Het betreft het aantrekken van een Procurement Specialist en de andere voorwaarde was het aanstellen van een Senior Technical Engineer.

De Procurement Specialist is een aanbestedingsdeskundige, die als eerste moet worden aangetrokken. Dit proces is reeds in gang gezet en de periode voor aanbieding is vorige week vrijdag beëindigd.

BEKIJK OOK
Opvoering landelijke prijscontroles door ECD

De beoordeling moet nog plaatsvinden. De aanbesteding voor een Senior Technical Engineer geschiedt in november.

Implementation Unit, of in dit geval het Saramaccakanaal Unit moet namens het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) alle aanbestedingen en overige werken coördineren en zorgen dat het project succesvol wordt uitgevoerd. OWT&C is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering.

Een onmisbare schakel in het geheel betreft het Project Comité, waarin alle alle keystakeholders zitting zullen hebben.

Met alle betrokken commissariaten, nutsbedrijven en personen die belang hebben bij het Saramaccakanaal zullen er maandelijks informatiesessies plaatsvinden, zodat iedereen op de hoogte is van de status van het project en hoe het wordt uitgevoerd.

Voor de bezetting van het Project Comité zullen binnenkort brieven verstuurd worden naar belanghebbenden om een vertegenwoordiger aan te wijzen, zodat de commissie gestalte krijgt.

Mohan: “Dat is ook een van de voorwaarden om het project op te starten en we hopen dat we in januari vorm hebben gegeven aan de commissie.”