Rehabilitatie pompgemaal Wageningen krijgt verdere gestalte

Het project Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) begint verdere gestalte te krijgen. De eerste aanlevering van de drie nieuwe pompen zijn reeds aangekomen te Wageningen in het district Nickerie, alwaar de start van de installatie op korte termijn zal plaatsvinden.

Het project bestaat uit de levering en installatie van drie pompen door het Indiaas bedrijf Kirloskar Brothers. Er is een bedrag van ruim US$8.64 miljoen gekoppeld aan dit project dat gefinancierd wordt uit de creditline van India.

Na het houden van een openbare aanbesteding, zullen er verder civieltechnische werkzaamheden in en rond het pompgemaal worden verricht door een lokale aannemer. Het ministerie van LVV geeft aan dat de focus in dit project betreft het herstel van de civiele, elektrische en mechanische werken in het bestaande pompstation en de sluizen met inbegrip van de infrastructuur rond het gebouw en andere drainage en irrigatiewerken die verbonden zijn met het pompstation.

Met de uitvoering van dit project zal er een bijdrage geleverd worden in de rijstsector voor maximale inzaai en productieverhoging, waarbij de beschikbaarheid van voldoende irrigatiewater voor de landbouwers gegarandeerd zal zijn.

De start van de installatie van de eerste pomp is gepland voor augustus 2018 en de laatste pomp in eerste week van december 2018. Het streven is om in december 2018 alle drie pompen operationeel te hebben.(GFC)