Rehabilitatie Jenny-Henar duurt nog een jaar

GFC NIEUWS- De rehabilitatie van de wegstrekking Jenny-Henar zal nog ongeveer een jaar duren.
Behalve dat er in Coronie en Nickerie nog een aantal kilometers moeten worden afgerond, vormen twee bruggen een grote uitdaging binnen het project. Het gaat om de bruggen op kilometer 188 en 195 en een iets kleinere brug te Totness.
Shayer Nijman, project engineer van aannemer Baitali Group NV, zegt dat deze oeververbindingen simultaan met de andere werkzaamheden zullen worden gerehabiliteerd, echter door een separate ploeg.
Het project rehabilitatie en herasfaltering Jenny-Henar ging in oktober 2018 van start en wordt in drie fases uitgevoerd, te weten: Jenny-Ingikondre, Ingikondre-Burnside en Wageningen-Henar. In Coronie wordt kilometer 104 tot 115 tussen Jenny en Ingikondre aangepakt.
Tussen Ingikondre en Burnside gaat het om kilometer 127-148, terwijl bij Wageningen-Henar gaat om kilometer 188-209.
Bij de werkzaamheden wordt het bestaande wegdek verwijderd en vervangen door een sterker én breder wegprofiel. Momenteel wordt er gewerkt op sectie 5, dat ligt tussen kilometer 127-148 in Nickerie, waar de weg wordt gevuld met onder meer cement en basecourse.
Simultaan worden er asfalteringswerken uitgevoerd tussen Jenny en Ingikondre, terwijl er tussen Ingikondre en Burnside de voorbereiding voor het verbreden van de weg en aanbrengen van basecourse pas zijn aangevangen.
Mijland zegt dat de werkzaamheden gestaag lopen. “Er zijn natuurlijk op alle werkfronten uitdagingen, maar als het op een plek stroef gaat dan wordt dat opgevangen door op een andere plek wat efficiënter en sneller te werken, dus overal lopen de werkzaamheden nu wel redelijk goed.”
Ook is de samenwerking tussen aannemer Baitali Group en de weggebruikers redelijk te noemen. Op dit stuk wordt er veelal teruggekoppeld met de districtscommissarissen van Coronie en Nickerie.
Op de weg en via mediaberichten worden de nodige instructies en informatie gegeven aan de weggebruikers.
Mijland legt uit dat er voor elke wegstrekking een traffick management plan wordt opgemaakt. Dit houdt in dat het werkgebied wordt afgezet en de beste en veiligste plan voor de weggebruiker wordt uitgezet.
De ene keer wordt gebruik gemaakt van automatische verkeerslichten, maar de andere keer zijn het spotters oftewel medewerkers van het bedrijf die aanwijzingen geven aan het verkeer.