Rehabilitatie Fietspad Noord Commewijne eist gezamenlijke inspanning overheid en private sector

Om het fietspad van Noord Commewijne te rehabiliteren is het noodzakelijk dat er een gezamenlijke inspanning aan de dag wordt gelegd tussen diverse actoren zoals de overheid, private sector en de plaatselijke gemeenschap. Tijdens een veldbezoek, waarbij de districtscommissaris van Commewijne en vertegenwoordigers van de ministeries van OW, RO, HI&T en de EBS aanwezig waren, is duidelijk geworden dat dit project duurzaam moet zijn.

Zo moeten er nog 4 bruggen worden gebouwd namelijk 2 grote en 2 kleine om het fietspad aaneensluitend geheel te maken. Een groot gedeelte waar het fietspad moet lopen is door het rivierwater weggespoeld. Ondernemers te Rust en Werk hebben zelf voor eigen rekening reeds 2 duurzame bruggen gebouwd, die als model kunnen staan voor de nog te bouwen bruggen.

De North Bank Commewijne Tourism Cluster, heeft via de Competitive Unit Suriname (CUS) van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme geparticipeerd in het pilotprogram Innovation for Firms in Suriname (IFS) met het project “ Rehabilitatie Fietspad Noord Commewijne en is in aanmerking gekomen voor USD 150.000,-.

Weliswaar is het initieel project begroot voor een bedrag van USD 253,497. Er is intussen ook een projectvoorstel ingediend bij de Compete Caribbean Partnership facilty call for cluster projects.

Tijdens het veldbezoek is in gesprek met enkele ondernemers in het gebied gebleken, dat deze uit eigen middelen reeds enorm hebben geïnvesteerd om dit project te ondersteunen. Volgens Bas Spekt, zelf ook ondernemer, is er een volledige participatie van de ondernemers in het gebied en dat zij vele taken van de overheid hebben moeten overnemen.

Met het project van de rehabilitatie van het fietspad zullen er niet alleen meer toeristen naar Suriname worden aangetrokken, maar het is de bedoeling, dat ze ook langer moeten blijven.

Verder zullen de toeristen met dit gerehabiliteerde fietspad in principe geen tour operators nodig hebben, daar ze reeds vanuit Leonsberg met de boot de oversteek kunnen doen en gewoon hun weg kunnen vervolgen via Rust en Werk naar Alliance.

Ook het toeristenoord Frederiksdorp is in dit geheel een belangrijke partner omdat toeristen die daar overnachten ook de oversteek kunnen doen en met de fiets, de Hollandse plantages kunnen bezichten.

Er wordt reikhalzend uitgekeken naar het afronden van dit project, welke een enorme “boost” zal beteken niet alleen voor de plantages in Noord Commewijne, maar ook voor geheel Suriname, daar het een spin-off effect zal hebben voor het totaal land.(GFC)

Overige berichten