Reguliere bespreking regering en bedrijfsleven om hamsteren en prijsopdrijving tegen te gaan

GFC NIEUWS- Om hamsteren en prijsopdrijving tegen te gaan zal het ministerie van HI&T, wekelijks een onderhoud hebben met de importeurs, groothandelaren, tussenhandelaren, leveranciers, producenten en winkeliers om de voorraden van strategische goederen bij te houden.
Er wordt gevraagd een verkoopbeperking van 5 aan te houden voor strategische items. De voorraden zullen dagelijks worden gemonitord en indien er sprake is van tekorten, zullen er gepaste maatregelen worden getroffen.
Er worden gesprekken gevoerd met de ondernemers om zoveel mogelijk de winkels open te houden, zodat de bevolking de mogelijkheid behoud om gemakkelijk hun inkopen te kunnen doen. Daarnaast worden mogelijkheden uitgewerkt met de winkeliers om diensten aan te bieden voor het online inkopen doen of middels WhatsApp.
Openbare markten blijven voorlopig gesloten en met de districtscommissarissen wordt de mogelijkheid bekeken om de verkooplocaties uit te breiden om grote concentratie van mensen te verminderen, en zodoende worden de markten geleidelijk opengesteld. Dit is gedaan om de marktventers tegemoet te komen en de toegang voor de bevolking om inkopen te doen te blijven behouden tijdens de lock down.
De regering onderkent dat voornamelijk ondernemers in specifieke sectoren in de problemen komen vanwege de situatie met Covid-19, vooral ondernemers in de toerismesector. Hiervoor zijn er onder andere gesprekken geweest met de banken, om de mogelijkheid te bekijken om aflossingen voor hypotheken en leningen aan ondernemers, die kunnen aantonen dat hun inkomsten zijn afgenomen vanwege de Covid-19 maatregelen, dat zij gedurende de lock down respijt kunnen krijgen van de aflossing, zonder oplegging van boeterente. Deze mogelijkheid wordt besproken met de leiding van de Centrale Bank.
Voorts zullen maatregelen om de ondernemers gedurende de lock down te ondersteunen, in overleg met het bedrijfsleven en relevante stakeholders, worden uitgewerkt.
De regering werkt aan formuleren van specifieke instructies aan zogenaamde hoge-risico beroepen, zoals zorgverleners, kappers, pompbedienden, taxi- en buschauffeurs, en die zullen alsnog worden bekendgemaakt.

Overige berichten