fbpx

Registratieproces koopkrachtversterking Sociaal Programma overheid begint maandag

GFC NIEUWSREDACTIE- Het registratieproces voor deze koopkrachtversterking van het Sociaal Programma van de Surinaamse overheid begint op maandag 27 februari.

Op dinsdag 31 januari heeft de lancering van het Sociaal Programma van de regering-Santokhi plaatsgevonden op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo).

Via het Sociaal programma worden zeven goederen en diensten gesubsidieerd te weten: brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten.

De registratie zal fysiek om 09.00 uur plaatsvinden in Paramaribo. Behalve de fysieke registratie, zal landelijk de online registratie ook op maandag starten en geldt voor alle districten.

sociaal programma | GFC

Wie kan koopkrachtversterking aanvragen 2 724x1024 1 | GFC

Huishoudens met een gezinsinkomen van netto SRD 6.000,- of minder komen in aanmerking voor een koopkrachtversterking van SRD 1800,- per maand. De uitbetaling van de koopkrachtversterking vindt plaats met terugwerkende kracht vanaf januari 2023.

BEKIJK OOK
TCT: Nieuwe tarieven openbaar vervoer nog niet ingegaan, PLO boos

Mensen van Paramaribo die in aanmerking willen komen voor de koopkrachtversterking, kunnen zich registreren bij een van de Sozavo wijkkantoren in hun ressort.

Het registratieproces in de overige districten zal ook zo spoedig mogelijk van start gaan. Dit zal tijdig via alle mediakanalen worden bekendgemaakt.

Wie kan koopkrachtversterking aanvragen?

Vereiste:

Meerderjarige Surinamer (21 jaar en ouder)

Wie mag aanvragen?

Gezinshoofd of alleenstaande persoon met een netto maandinkomen van SRD 6.000 of minder.

De aanvraag wordt ingediend bij het SoZaVo wijkkantoor in het district waar de aanvrager staat ingeschreven in het bevolkingsregister.

Benodigde stukken (documenten) door de aanvrager in te dienen afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Benodigde stukken 768x778 1 | GFC

De mensen in Paramaribo kunnen zich registreren bij de volgende wijkkantoren:

Wijkkantoren 1 768x436 1 | GFC