Registratie gestrande ingezetenen bij diplomatieke – en consulaire missies Suriname

GFC NIEUWS- De diplomatieke – en consulaire missies zijn door de regering geïnstrueerd een registratie op na te houden van Surinaamse Staatsburgers en ingezetenen die gerepatrieerd wensen te worden naar Suriname.
Daarnaast worden de registreerde personen geïnstrueerd contact op te nemen met hun airliners of reisagent.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag het Corps Diplomatiek en de vertegenwoordigers van Internationale Organisaties in ons land geïnformeerd over de getroffen maatregelen door de Regering om de verdere verspreiding van COVID 19 te voorkomen.
Ook is duidelijkheid verschaft over de repatriatie vluchten (outbound) die worden ondernomen om vreemdelingen, niet ingezetenen terug te brengen naar hun land.
Surinaamse staatsburgers zijn op diverse destinaties gestrand als gevolg van de verscherpte maatregel waarbij het personenverkeer via lucht- en waterwegen voor 30 dagen is stopgezet door de Regering van Suriname ter voorkoming van de verdere verspreiding van COVID- 19, geldend t/m 13 april 2020.
Bij repatriëring zullen de personen aan de volgende criteria moeten voldoen:
1. Surinaamse staatsburger zijn; ingezetene zijn met een geldige PSA kaart; of in het bezit zijn van een geldige verblijfs- of werkvergunning.
2. In het bezit zijn van een retourticket naar Suriname met een reeds geplande terug datum vóór 13 april 2020.
• Bereid zijn in verplichte quarantaine te worden geplaatst voor een periode van 14 dagen volgens de protocollen van Volksgezondheid.
De registratielijsten worden door de buitenposten op uiterlijk woensdag 18 maart doorgeleid naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarna die doorgeleid zullen worden naar het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie voor verdere afhandeling.
De Surinaamse regering biedt een Financial Rescue Package aan behoeftige staatsburgers, die als gevolg van het langer vertoeven in het buitenland niet meer in levensonderhoud kunnen aan voorzien.
De criteria om in aanmerking te komen voor de Financial Rescue Package zijn:
1. Surinaamse Staatsburger;
2. Niet over een reisverzekering beschikken;
3. Niet bij familie, vrienden hebben gelogeerd in de periode van verblijf in het buitenland (overleg hotel verblijf);
4. Over een ticket beschikken met terugreisdatum die vanaf de Lock down ( 14 maart 2020) al verstreken is 2020.
De registratie van de behoeftige gestrande Surinamers vindt plaats via de Diplomatieke – en Consulaire missies van de Republiek Suriname. Voornoemde missies zullen uiterlijk woensdag het overzicht van de behoeftigen inclusief begroting voor verblijfsplaats, voeding en transport indiening bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Buza heeft in het kader van het voorkomen van een mogelijke transmissie van COVID-19 op BUZA enkele huisregels gelden. Voor de staf en het bezoekend publiek.
Personen die het ministerie bezoeken maar ook het personeel zullen zich moeten houden aan deze huisregels.
Persoonlijk contact tussen bezoekers van het ministerie en functionarissen van het ministerie wordt zoveel mogelijk vermeden.
Dit houdt in dat de communicatie van en naar het Ministerie voornamelijk via email zal geschieden.
Spoed verzoeken en eventuele registraties dienen te geschieden op de volgende emailadressen: [email protected] of [email protected]
Met betrekking tot de visa-aanvragen kan gesteld worden dat slechts spoedaanvragen zullen worden verstrekt en die na afstemming met het Nationaal Management Team. De overige visa aanvragen zijn ( on hold) vanaf 14 maart geplaatst.

Overige berichten