Regionale praktische workshop voor pesticideninspecteurs

GFC NIEUWS- Carmen van Dijk, hoofd van de afdeling bestrijdingsmiddelen van het ministerie van LVV, vertegenwoordigde Suriname onlangs op een workshop van Regionale senior pesticiden inspecteurs en toezichthouders van pesticiden te Bridgetown, Barbados.
Deze driedaagse praktische trainingsworkshop voor pesticideninspecteurs werd georganiseerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie( FAO) van de Verenigde Naties.
De workshop maakte deel uit van een vierjarig pesticiden-beheerproject dat wordt gefinancierd door de Global Environment Facility (GEF) en wordt uitgevoerd door FAO in nauwe samenwerking met de Coördinating Group of Pesticide Control Boards in the Caribbean, CGPC, waarvan Suriname momenteel voorzitter is.
Het regionaal project is nu in zijn laatste jaar en omvat elf landen t.w. Suriname, Antigua en Barbuda, Barbados, Dominica, Dominicaanse Republiek, Guyana, Jamaica, St. Kitts en Nevis, St. Lucia, St. Vincent en de Grenadines, Trinidad en Tobago.
Bij de opening van de workshop onderstreepte Renata Clarke, subregionale coördinator van de FAO, de belangrijkheid van “De handleiding van de pesticiden inspecteur”.
Zij is van mening dat het een zeer belangrijke output van het project is, omdat het ervoor zorgt dat iedereen in het Caribisch gebied die een controlerende functie heeft voor het gebruik van pesticiden, goed is opgeleid en zijn werk op een geharmoniseerde manier uitvoert, waardoor pesticiden effectief worden beheerd en risico’s voor de gezondheid van mens en milieu worden geminimaliseerd.
Op de workshop hebben de deelnemers een ontwerp van een regionale handleiding voor pesticideninspecteurs bestudeerd en aangevuld, dat bedoeld is om pesticideninspecteurs te helpen bij de veilige, efficiënte en effectieve uitvoering van hun taken en om de operationele procedures van pesticideninspecteurs in de regio te harmoniseren.
\De handleiding biedt substantiële richtlijnen voor inspecteurs die samenwerken met regelgevende instanties en helpt bij de uitvoering, monitoring, handhaving en bewustwording van inspectieactiviteiten.
De ontwerphandleiding is ontwikkelt met behulp van een eerdere versie die is ontworpen door FAO voor de landen van de West-Afrikaanse regio.
Het bevat de principes die betrokken zijn bij regelgevingswerkzaamheden van pesticiden op gebieden zoals wetgeving, voorbereiding op inspecties, veiligheid, bemonstering, documentatie, handelen op overtredingen, informatie, bewustzijn, samenwerking en coördinatie.
De regionale pesticideninspecteurs zijn geïntroduceerd en getraind in het gebruik van de handleiding en zullen naar verwachting feedback geven om te helpen bij de afronding van het document en ervoor zorgen dat het zoveel mogelijk de Caribische context aanpakt voordat het regionaal wordt gedeeld.

Overige berichten