Regionale archiefconferentie een succes

De regionale archiefconferentie, Caribbean Regional Branch (CARBICA), die in Suriname werd georganiseerd kan door de organisatoren als een succes worden beschouwd.

Aan de workshop ‘Digital Records Management’ namen 90 participanten deel, afkomstig van zowel overheidsorganen als particuliere organisaties.

Participanten hebben onder andere te kennen gegeven dat een nationaal E-Gov beleid dringend nodig is, zodat de werkprocessen van de overheidsadministratie op gestandaardiseerde wijze kunnen worden gedigitaliseerd.

Na bestudering van de aanbevelingen zal het ministerie van Binnenlandse zaken indien nodig een follow up geven aan deze workshop. Tijdens de paneldiscussie over ‘National and International Emergency Response’ hebben diverse sprekers hun visie hierover gedeeld.

Kolonel Jerry Slijngard, directeur van de Kustwacht en coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), wees de aanwezigen erop dat cultuurerfgoedinstellingen tot nog toe niet in het vizier van de NCCR zijn, alhoewel ze wel behoren tot de prioriteitsgebieden van de organisatie.

Deze cultuurinstellingen hebben thans het advies meegekregen om een rampenplan op te stellen voor hun organisatie. Het Nationaal Archief zal hiertoe een aanzet geven met ondersteuning van het NCCR.

De CARBICA-vertegenwoordiger, Max Scriwanek introduceerde in zijn presentatie de Caribbean Heritage Emergency Network (CHEN), die bij eventuele rampen in de regio hulp moet aanbieden aan erfgoedinstellingen.

Op de laatste dag van deze vierdaagse conferentie zijn vertegenwoordigers van diverse Caribische archiefinstellingen (Guyana, Trinidad & Tobago, Barbados) en Europese archiefinstellingen (Nederland en Engeland), met elkaar in discussie getreden.

De discussie betrof de uitdagingen waarmee het Caribisch gebied geconfronteerd wordt bij het verkrijgen van toegang tot archieven die berusten in het voormalig moederland.

Het betreft de archieven die gevormd zijn in het Caribisch gebied tijdens het koloniaal bewind en die overgebracht zijn naar Europa. Dit was de eerste keer dat archiefprofessionals over ‘Migrated Archives’ met elkaar in discussie zijn getreden.

Afgesproken is dat binnen CARBICA verband de discussie wordt voortgezet en naar oplossingen zal worden gezocht voor het dilemma.