fbpx

Reggy Nelson nieuwe vicepresident voor Suriname in UNEA-5 Bureau

GFC NIEUWS- Tijdens de in maart 2019 in Nairobi, Kenya, gehouden vierde milieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA-4) met het thema “Innovatieve oplossingen voor milieu-uitdagingen en duurzame consumptie en productie” werd ambassadeur Winston Lackin, nu wijlen, voorgedragen en toegelaten als lid van het Bureau voor UNEA-5.
Suriname werd hierna in de gelegenheid gesteld om voor de resterende zittingsperiode een vervanger aan te wijzen.
Surinames ambassadeur in Frankrijk, Parijs, Reggy Nelson, is aangewezen om deze opengevallen plaats in te nemen.
Ambassadeur Nelson heeft langer dan tien jaren gewerkt voor een internationale milieuorganisatie en een wezenlijke bijdrage geleverd bij de totstandkoming van het Centraal Suriname Natuurreservaat en de Suriname Conservation Foundation.
Verder heeft hij vanaf de Bonn-Commitment van Suriname tijdens UNFCCC COP 23 in november 2017, het traject met wijlen ambassadeur Lackin doorlopen en is daarnaast steeds betrokken geweest bij besluitvormingsprocessen inzake klimaatverandering.
Ook heeft hij zijn inbreng gehad bij de totstandkoming van de in ons land in februari 2019 gehouden “HFLD Conference for Climate Finance Mobilization”, welke geresulteerd heeft in de aanname van de “Krutu of Paramaribo Joint Declaration on Climate Finance Mobilization”.
Samen met de Costa Ricaanse minister van Milieu en Energie, Carlos Manuel Rodriguez Enchandi, maakt ambassadeur Nelson deel uit van het UNEA-5 Bureau en vertegenwoordigen zij de groep van Latijns-Amerika en Caribische landen (GRULAC). Dit team, dat door de GRULAC gezien wordt als een goede en sterke afvaardiging van de groep, zal zich verder inzetten om de milieu-uitdagingen waarmee de GRULAC-lidstaten kampen op de agenda van UNEA-5 te plaatsen, welke in februari 2021 zal worden gehouden.
Als vicepresident van het UNEA-5 Bureau heeft ambassadeur Nelson, ondersteund door Ivette Patterzon en Meredith Henry-Cumberbatch, beiden juridisch- en beleidsadviseurs op het Kabinet van de President – Coördinatie Milieu, recent online geparticipeerd in de 4de reguliere vergadering van dit bureau.
De rode draad van deze vergadering was de COVID-19 pandemie en de effecten die dit heeft op het milieu in het algemeen, inclusief de milieuagenda wereldwijd. Tijdens deze vergadering zijn onder andere besproken de synergie die er bestaat tussen het “Super Year for Nature” thema voor het jaar 2020 en het thema van UNEA-5.
Het thema voor UNEA-5 luidt als volgt: “Strengthening Actions for Nature to Achieve the Sustainable Development Goals”.
Verder is aan de orde gekomen de High Level Political Forum (HLPF) vergadering met als thema dit jaar (2020): “Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development”.
Het is namelijk de bedoeling dat de commissie van permanente vertegenwoordigers (CPR) voorstellen aandraagt voor deze vergadering maar deze pas kan indienen na goedkeuring van het UNEA-5 bureau.
De Costa Ricaanse minister van Milieu en Energie heeft in zijn toespraak de felicitaties overgebracht aan de regering van Suriname en het Surinaams volk naar aanleiding van de goedkeuring van de Milieu Raamwet door de Nationale Assemblee op 26 maart. Hij memoreerde de inzet van wijlen ambassadeur Winston Lackin voor het behalen van deze mijlpaal.

BEKIJK OOK
Gemengd team Regio Oost houdt broers aan te Meerzorg