fbpx

Regeringsvergadering keurt voorstel president Bouterse goed

De verhoogde salarissen van de president, de vicepresident en de ministers, conform wat er met de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) is overeengekomen, gaat niet door. Dit besluit is vrijdag genomen tijdens een regeringsvergadering, voorgezeten door president Desiré Bouterse. Volgens het staatshoofd is alle begrip hiervoor getoond en stond men achter zijn voorstel.

Hoewel de ministers er niet om gevraagd hebben, zijn zij conform de wet automatisch meegenomen in de 25% salarisverhoging en hebben zij daar recht op. “Maar tegelijkertijd werken wij voor het volk en moeten we weten wat het volk meemaakt, zeker de onderste laag van de bevolking”, zegt president Bouterse aan het NII.

Volgens het staatshoofd getuigt het van solidariteit met vooral de minderdraagkrachtigen in de samenleving. Er moest in allerijl een nieuwe wet gemaakt worden en president Bouterse gaat ervan uit dat de wet deze maand nog goedgekeurd wordt, zodat de werking ervan per 1 september kan zijn. Hierbij zijn de salarissen van de president en de vicepresident ontkoppeld aan het salaris van de ministers en is er ook een andere wet gemaakt waarbij de salarissen van de ministers ontkoppeld zijn aan die van de directeuren.

BEKIJK OOK
Landbouwers Boven-Suriname verdiepen zich in agroforestry

Over de salarissen van de DNA leden is niet gesproken omdat DNA volgens het staatshoofd een vrij autonoom lichaam is en zouden zij zelf moeten nagaan hoe met dit vraagstuk om te gaan. Volgens president Bouterse is dit een mooi moment om de koppen bij elkaar te steken om een rechtvaardiger systeem te introduceren.