Regeringstop buigt zich over acute vraagstukken

GFC NIEUWSREDACTIE- De samenleving kampt momenteel met enkele acute vraagstukken, die de aandacht van de regering hebben.

De huidige wateroverlast, de kwestie rond het BAZO-kaartenbestand, COVID-19 en sociale ondersteuning zijn onderwerpen welke tijdens een regerings- en coalitietop aan de orde zijn gekomen.

De regerings- en partijfunctionarissen kwamen op 27 april bijeen. Coalitieparlementariër Gregory Rusland spreekt van brandende issues die momenteel spelen.

Een van deze issues is het COVID-19-probleem, dat de wereld in zijn greep houdt. Rusland zegt dat wij als Surinamers de handen ineen moeten slaan om deze pandemie gezamenlijk tegemoet te treden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vrouwen die parfum in geslachtsdeel spuiten lopen kans op bacteriële infecties

De regering laat haar gedachten ook gaan over de maatregelen die getroffen moeten worden om de crisis veroorzaakt door COVID-19 het hoofd te bieden.

Zij is zich ervan bewust dat de maatregelen veel irritatie veroorzaken bij delen van het volk en erkent dat het bedrijfsleven inkomsten derft, terwijl mensen hun baan verliezen.

Rusland zegt dat besluiten nemen niet leuk is, maar dat die nodig zijn om het volk nog grotere problemen te besparen. Er wordt echter ook regelmatig geëvalueerd.

Nagegaan wordt wat de effecten van de maatregelen zijn, en die worden zodanig bijgesteld dat de irritatie niet te groot wordt.

Rusland zegt dat vanwege de COVID-19-situatie delen van de samenleving enorme nood hebben. Eerder heeft het parlement zich gebogen over oplossingsmodellen welke de regering op dit stuk wenst toe te passen.

Twee van deze modellen zijn: financiële middelen voor zij die steun nodig hebben zodat zij zelf in hun behoefte kunnen voorzien en het verstrekken van voedselpakketten.

Er is een team van ministers door president Chandrikapersad Santokhi ingesteld om zich de komende dagen toe te leggen op het probleem van wateroverlast.

De regering wil hierin zo snel mogelijk ingrijpen en heeft intussen SRD 100 miljoen gereserveerd om de gevolgen van de ontstane situatie op te vangen.

Ten aanzien van het Bazo-kaartenbestand, waarvan de opschoning tot verschillende meningen heeft geleid, zullen zaken de komende dagen geëvalueerd worden.

De bijstelling moet beantwoorden aan het doel van dit systeem. Mensen die noodlijdend zijn en geen verzekering hebben, zullen moeten worden voorzien van de mogelijkheid om de dokter te bezoeken.

Rusland wijst erop dat er personen in het bestand zaten die geen recht hadden op een verzekering.

Volgens hem moeten er besluiten worden genomen om de zorg zo efficiënt mogelijk te brengen naar het volk. Daarbij moeten er niet onnodige kosten worden gemaakt voor de overheid die het financieel al moeilijk heeft.

Overige berichten