Regeringsdelegatie bezoekt backtrack Nickerie

Een delegatie van ministers en vertegenwoordigers van enkele ministeries en diensten binnen de overheid brachten een oriëntatiebezoek aan de backtrack in Nickerie.

De bedoeling van dit bezoek was om mogelijkheden te bekijken hoe het personen- en goederenverkeer op de meest adequate manier te controleren.

“Belangrijk is dat een plaatselijke oriëntatie is gedaan en gelijk de controle is aangescherpt”, zegt minister Stuart Getrouw van het ministerie van Justitie en politie (Juspol). In deze gaat het meer om regulering.

Op 19 juni werd door de delegatie, onder leiding van de Juspol-minister het Southdrain gebied bezocht. In dit gebied zijn alle actoren aanwezig om te zorgen voor de controle. Daarnaast is de Migratiedienst ook daar gevestigd.

Unaniem zijn voor wat betreft het Corantijnstrand afspraken gemaakt om zo snel mogelijk te werken aan de nodige faciliteiten, om controlediensten ter plaatse onder te brengen. De controle zal dan vanuit deze twee controlepunten plaatsvinden.

De delegatie bezocht ook het ander deel van het backtrack gebied. “Daar heb je het gebied dat ze Clarakreek noemen. Dat is meer naar de linkerzijde en leent zich echt wel voor zaken die eigenlijk het daglicht niet kunnen verdragen”, zegt minister Getrouw. Voorlopig zullen er daar ook controles plaatsvinden, totdat het punt bereikt is dat de backtrack tot het verleden kan gaan behoren.

De controlewerkzaamheden zijn al enige tijd aangescherpt wat inhoud dat er 24 uur controle wordt uitgevoerd door het Nationaal Leger, in samenwerking met het Korps Politie Suriname.

Overige berichten