Regering zoekt oplossing voor achterstallige collegegelden studenten Cuba

GFC NIEUWSREDACTIE- “Het is niet zo gemakkelijk om geld getransfereerd te krijgen naar Cuba en er worden nu naar andere mogelijkheden gekeken.

“Mogelijk zal via China geld overgemaakt worden naar de studenten in Cuba. Maar wij gaan ze niet in de steek laten, wij zijn continu bezig onze mensen daar te ondersteunen”.

Zo sprak minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning in Suriname dinsdag in het parlement tijdens de beantwoording van vragen van DNA-leden over de actuele situatie in Suriname.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Intelligentie gaat achteruit na Covid-19, blijkt uit Britse studie

De Surinaamse studenten in Cuba hebben geruime tijd geen collegegelden ontvangen vanuit Suriname omdat er door de Surinaamse overheid moeilijk overmakingen gedaan kunnen worden naar Cuba.

De minister gaf aan dat er alle mogelijke manieren worden bekeken om de overmaking te doen naar de studenten.

Vicepresident Ronnie Brunswijk zei dat de studenten sinds november vorig jaar dreigden uit hun appartementen gezet te worden. Hij is vanaf dat moment ingekomen. Persoonlijk heeft hij 9 maanden voor 21 studenten USD 500,- per maand betaald aan verblijf en voeding. Slechts de collegekosten moeten betaald worden.

Doordat de collegegelden voor een langere periode niet zijn betaald kunnen bepaalde studenten geen examen maken.

De Raad van Minister (RvM) heeft intussen goedgekeurd dat de collegegelden door de staat Suriname betaald zullen worden maar de overmaking is het probleem.

Brunswijk vroeg minister Achaibersing zich ervoor in te zetten dat de collegegelden gauw overgemaakt worden naar Cuba.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten