fbpx

Regering zal prijsopdrijving op tafeleieren aanpakken

GFC NIEUWS-Naar aanleiding van de geconstateerde verhoogde prijzen voor tafeleieren, heeft het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) in samenwerking met het ministerie van LVV en de stakeholders afspraken gemaakt om de prijzen te normaliseren.

De oorzaak van de prijsstijging heeft te maken met externe factoren, waardoor er een tijdelijke schaarste op de markt is ontstaan.

Afgesproken is dat gedurende de stressperiode (tot en met 15 november 2019), de maximale consumentenprijs voor een kippenei is vastgesteld op SRD 1,40.

Dat betekent dat de maximale opkoopprijs (max. groothandelsprijs) voor de winkelier is vastgesteld op SRD 1.12.

Na de stressperiode zal de prijs worden bijgesteld naar de normale maximale consumentenprijs van SRD 1,25 tegenover een maximale opkoopprijs van SRD 1,00 per kippenei.

BEKIJK OOK
NASA/JPL Space Systems Engineer Nagin Cox brengt in Suriname voor promotie STEM-educatie

Er zal een overgangsperiode van 2 weken gelden.

Indien de winkelier tijdens de overgangsperiode middels een inkoopbewijs kan aantonen dat hij de eieren duurder heeft ingekocht, dan wordt zijn verkoopprijs ( inkoopprijs + maximale winstmarge van 25%).

Indien de winkelier geen inkoopbewijs kan overleggen dan dient hij het ei voor maximaal SRD 1,40 te verkopen. Zoniet riskeert hij, dat zijn partij eieren in beslag wordt genomen.

Ook tegen producenten of groothandelaren die de eieren duurder aan de winkelier verkopen, zullen maatregelen worden getroffen, zoals boete of inbeslagname, daar prijsopdrijving een economisch delict is. De Economische Controle Dienst (ECD) zal hard optreden tegen overtreders.

De bevolking wordt verzocht bij vermoedens van prijsopdrijving de ECD in te schakelen via telefoonnummer 483949.