fbpx

Regering zal prijsopdrijving op tafeleieren aanpakken

GFC NIEUWS- Naar aanleiding van de geconstateerde stijging van de prijs voor tafeleieren heeft het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) in samenwerking met het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en de stakeholders op 2 augustus afspraken gemaakt, teneinde de prijzen te normaliseren.

Conform de afspraak is er wederom met het ministerie van LVV op 13 augustus een evaluatie gemaakt over de stand van zaken.

Afgesproken is dat de door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, vastgestelde maximale consumentenprijs voor een kippenei van SRD 1,40, gehandhaafd blijft, gedurende de stressperiode (vooralsnog vastgesteld t/m 15 november).

Het is de winkelier derhalve niet toegestaan om bij verkoop van de door het ministerie vastgestelde maximale consumentenprijs van SRD 1,40 voor een kippenei, te overschrijden.

Het ministerie zal met ingang van 26 augustus resoluut optreden tegen overtreders, bij overschrijding van de maximaal vastgestelde consumentenprijs van SRD 1,40.

Gedurende de overgangsperiode (de periode tussen 15 en 25 augustus) zal nog rekening worden gehouden, met dien verstande dat:

a. de winkelier een maximale consumentenprijs mag hanteren die als volgt wordt berekend: inkoopprijs + maximale winstmarge van 25%, indien hij middels een inkoopbewijs kan aantonen dat hij de eieren duurder heeft ingekocht dan de vastgestelde maximale opkoopprijs (maximale groothandelsprijs) voor een kippenei;

BEKIJK OOK
Delegatie Tweede Kamer bezoekt Monument Gevallen Helden te Mariënburg

b. de winkelier het ei voor maximaal SRD 1.40 dient te verkopen, indien hij geen inkoopbewijs kan overleggen. De winkelier riskeert in beslagname van de partij eieren, indien hij weigert de eieren tegen de vastgestelde maximale consumentenprijs van SRD 1,40 te verkopen.

c. de winkelier erop toeziet, dat hij het ei niet voor meer dan SRD 1,12 opkoopt, aangezien deze opkoopprijs is afgesproken met de producenten gedurende de stressperiode.

Na de stressperiode zal de maximale prijs wederom naar beneden worden bijgesteld om de prijzen van tafeleieren verder te normaliseren.

De bevolking wordt verzocht bij vermoedens van prijsopdrijving de Economische Controle Dienst (ECD) in te schakelen via het telefoonnummer 483949.

De winkeliers wordt gevraagd bij een hogere aangeboden opkoopprijs dan SRD 1,12 per ei, dit ook aan de ECD door te geven.