Regering wil voormalig ambassadecomplex VS

De regering wenst op basis van ruiling het voormalige ambassadecomplex van de Verenigde Staten van Amerika te bekomen, waarvan het Internationaal Bemiddelings Bureau eigenaar is.

Het streven van de regering is erop gericht om van het ministerie van Justitie en Politie en andere diensten van overheidswege zoveel mogelijk diensten en afdelingen in één pand te huisvesten, met als doel de dienstverlening naar de gemeenschap te optimaliseren.

De Raad van Ministers heeft bij missive goedgekeurd de concept intentieverklaring tussen de Staat Suriname, vertegenwoordigd door de ministers van Justitie en Politie en van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, en het Internationaal Bemiddelings Bureau inzake de ruil van het voormalig ambassadecomplex van de Verenigde Staten van Amerika, gelegen aan de Sophie Redmondstraat, Fredericistraat en de Hoogestraat te Paramaribo met diverse panden van het Ministerie van Justitie en Politie.

Tevens zijn de minister van Justitie en Politie en van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer gemachtigd om namens de Staat Suriname genoemde intentieverklaring te ondertekenen, schrijft het NII.

In verband met de voorbereiding van het proces om genoemde ruil tot stand te brengen is op heden een Adhoc Adviescommissie Ruil Panden Justitie ingesteld, bestaande uit functionarissen van de ministeries van Financiën, van Natuurlijke Hulpbronnen, van Openbare Werken, Transport en Communicatie, van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer en van Justitie en Politie.

Deze commissie zal de Minister van Justitie en Politie adviseren teneinde de goedkeuring van de Raad van Ministers te verkrijgen voor het doen van deze ruil.

De taakstelling van de commissie is:

– het identificeren en het taxeren van de waarde van de terreinen van het Ministerie van Justitie en Politie en
– het vergelijken van voormelde waarde met de waarde van het voormalig ambassadecomplex van de Verenigde Staten van Amerika;
– het adviseren van de Minister omtrent de terreinen die bij de ruil zullen worden betrokken.(GFC)

Overige berichten