fbpx

Regering wil verduurzaming mijnbouwbeleid garanderen

GFC NIEUWS- Op basis van nieuwe wetgeving, maar ook met aangepaste wetgeving, zal getracht worden de verduurzaming van het mijnbouwbeleid voor de komende jaren te garanderen.

Het dienstjaar 2020 zal volgens president Desiré Bouterse in het teken staan van de uitvoering van een aantal activiteiten gericht op het opzetten van het delfstoffeninstituut.

Dit instituut zal door de Wereldbank gefinancierd worden door middel van een technische lening ter waarde van bijkans USD 6 miljoen.

Het voorgaande zei het staatshoofd in zijn Jaarrede in de Nationale Assemblee. Een grote uitdaging ligt volgens het staatshoofd op het gebied van de kleinschalige mijnbouw waar, naast ongewenste ontbossing, het ongecontroleerd gebruik van kwik tot complicaties in de volksgezondheid kan leiden.

In dit kader zal voortzetting plaatsvinden van het project ‘Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with emphasis on Gold Mining (EMSAGS)’, dat door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) samen met het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en de United Nations Development Programme (UNDP) is opgesteld in het kader van het Minamata-verdrag. Het doel hiervan is om onder andere skills voor kwikvrij mijnen aan te leren aan de kleinschalige gouddelvers.

BEKIJK OOK
Nationaal Leger gaat kanonnen uittesten voor minuutschoten op Onafhankelijkheidsdag

De regering zal voor wat de grootschalige goudsector betreft zich inzetten om, op basis van goed en regelmatig overleg met Newmont en IAMGold, duidelijke afspraken te maken voor verdere exploratie en exploitatie van geïdentificeerde goudvoorkomens. Het exploratiegebied van IAMGold is intussen uitgebreid met de Saramacca-concessie.

Het staatsmijnbouwbedrijf Grassalco krijgt in dit dienstjaar ook weer de mogelijkheden aangeboden om zijn exploratie- en exploitatie-activiteiten duurzaam uit te breiden.

Het ligt in de bedoeling dat Grassalco als staatsbedrijf actief zal participeren in de exploratie- en exploitatie-activiteiten van toekomstige multinationals die in Suriname zullen investeren.