Regering wil meer halen uit goudsector

De regering zal in dialoog treden met de multinationals in de goudsector om in harmonie de met hen gesloten overeenkomsten als uitgangspunt, zakelijk na te gaan hoe Suriname meer uit deze sector kan halen voor de bevolking.

President Desiré Bouterse kondigde het eerdergenoemde aan tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Het staatshoofd is tevreden over de resultaten die deze bedrijven in ons land boeken.

” De omzetten en daarmee de nettowinsten van de multinationals in de goudsector stijgen de laatste jaren aanzienlijk; hun beursnoteringen schieten dan ook significant omhoog. Wij zijn daar content mee, omdat dit ons land meer zekerheid geeft voor het innen van duurzame inkomsten uit de groot-goudmijnbouw en dit is van eminent belang voor de staatskas.

Tegelijkertijd is het duidelijk dat de kloof in verdiensten tussen de multinationals en de Surinaamse Staat steeds groter wordt, hetgeen ons de nodige zorgen baart”, aldus ons staatshoofd.

Daarom wil de regering in overleg met de maatschappijen nagaan hoe er meer uit deze sector gehaald kan worden voor de bevolking. Het gaat per slot van rekening om rijkdommen van het Surinaamse volk die bovendien niet hernieuwbaar zijn en dus na verloop van tijd opraken, aldus de president.

De Surinaamse regering is ervan overtuigd dat er, zakelijk gezien, meer te halen is bij de uitvoering van de gesloten overeenkomsten en rekent erop dat de multinationals die getoond hebben een waardige reputatie te hebben en over de nodige ‘social responsibility’ te beschikken om zich als positieve partners op te stellen, de nodige goede wil hierbij aan de dag zullen leggen.

Voorts zal de regering volgens president Bouterse zich dit jaar beijveren om een eigen Surinaamse goudmaatschappij op te zetten genaamd “Staatsgoud Suriname”, die in de toekomst structureel zijn eigen goud volledig in eigen beheer zal exploiteren met, waar nodig, in samenwerking met multinationals.(GFC)

Overige berichten