fbpx

Regering wil maatschappelijke betrokkenheid senioren vergroten

GFC NIEUWS- Wereldwijd wordt op 1 oktober de internationale dag voor senioren herdacht.

Deze dag staat in het teken van respect voor de ouderdom en de gebreken die daarmee gepaard gaan.

In haar resolutie 45/106 van 14 december 1990, heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de eerste oktober uitgeroepen tot ‘Internationale Ouderendag’ (International Day of Older Persons). Ook: Internationale Dag van de Ouderen.

Vanuit de taak- en doelstelling van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) wordt bij de beleidsuitvoering bijzondere aandacht besteed aan seniorenburgers. Het “Madrid International Plan of Action on Aging” wordt als theoretisch beleidskader gehanteerd voor het formuleren van beleid, ten behoeve van onze seniorenburgers.

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, André Misiekaba, heeft op verschillende momenten betoogd dat de maatschappelijke betrokkenheid van de senioren door het ontwikkelen van gericht beleid zijn prioriteit geniet.

In dat kader worden de beleidsinitiatieven op het gebied van betaalbare en kwalitatieve zorg voor seniorenburgers in zowel opvanginstellingen als in de eigen woonomgeving, verder vormgegeven. De inspanningen om te komen tot het wettelijk vaststellen van de sociaal maatschappelijke zekerheid van de seniorenburgers in ruime zin, kan hierbij eveneens worden genoemd.

BEKIJK OOK
Internationaal programma Canada kan Suriname helpen uit crisis

Voorts is er voor optimale welzijnsbeleving van senioren en kwetsbare burgers, van regeringswege, mogelijkheden gecreëerd dat zij die daarvoor in aanmerking komen gebruik kunnen maken van zorgvervoer.

Alle genoemde inspanningen moeten uiteindelijk leiden tot een nationaal gedragen, seniorenbeleid gebaseerd op tenminste drie elementen, te weten:
– adequate gezondheidszorg;
– sociaal-economisch welzijn en
– participatie.

Voor een succesvolle implementatie van eerder aangehaald beleid is de inzet van elke Surinamer vereist.

Seniorenburgers zijn vanwege de bijdrage die zij hebben geleverd aan de opbouw van ons land en de onuitputtelijke ervaring die zij bezitten een kostbaar sieraad voor de samenleving.

Indachtig dit gegeven, ziet SoZaVo het meer als haar plicht om erop toe te zien dat geen enkele seniorenburger aan de zelfkant van de maatschappij belandt.

Het ministerie zal daarom blijven timmeren aan de weg totdat het peil bereikt is, dat niemand hoeft te vrezen om oud te worden in ons land. Immers, het moreel gehalte van een natie wordt gemeten aan de hand van de mate waarin er in waardigheid wordt omgegaan met kwetsbare groepen binnen die samenleving.