Regering wil duurzame oplossing wateroverlast

GFC NIEUWSREDACTIE- De regering wil een duurzame oplossing rond de wateroverlast in het land. Zowel in de stad, de districten als in het binnenland hebben de aanhoudende regens voor veel schade gezorgd.

Dit zei minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) tijdens haar bezoek aan de boeren van Nickerie.

Volgens minister Emanuël heeft president Chandrikapersad Santokhi in dat kader een clusterteam geïnstalleerd bestaande uit de ministeries Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Openbare Werken (OW) en ROS.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Getrouwde mannen die niet helpen in huis hebben vaak hoger salaris

Zij moeten zich oriënteren omtrent de schade die de regens van de afgelopen periode hebben aangericht in de verschillende gebieden.

Zo is er reeds een bezoek gebracht aan het gebied Wageningen in Coronie en diverse polders in Nickerie waar er sprake is van wateroverlast.

‘We zijn er om te kijken hoe dit probleem op kort termijn opgelost kan worden ‘, zegt de ROS-bewindsvrouw.

De boeren in Nickerie zijn het zwaarst getroffen door de wateroverlast. Landbouwgronden en de diverse gewassen zoals rijst en groenten zijn zo goed als vernietigd.

Er is reeds gesproken met enkele deskundigen die de problemen die door de boeren zijn aangekaart, in een plan op te nemen.

De regering heeft een bedrag van SRD 50 miljoen ingezet om de boeren die schade hebben geleden enigszins tegemoet te komen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Zwerfster die vorig jaar is overleden wist niet dat ze $884.000 had geërfd van moeder

Hierbij wordt er ook gedacht aan de boeren in het binnenland, wiens kostgronden vanwege wateroverlast zijn vernietigd.

De minister stelt dat er een structurele oplossing gebracht moet worden aan dit probleem.

Tijdens de vergadering tussen het clusterteam en de samenleving c.q. boeren van Nickerie heeft de bewindsvrouw onder andere gevraagd dat de diverse knelpunten wordt besproken.

Ook kunnen eventueel adviezen met betrekking tot de aanpak gegeven worden. Volgend jaar moet de samenleving niet wederom te kampen krijgen met wateroverlast.

De bijeenkomsten werden gehouden op 12 en 13 juni te Coronie en Henar.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten