fbpx

Regering wil cashcultuur terugdringen

GFC NIEUWS- De regering voert reeds een beleid uit waarbij het streven is dat zoveel mogelijk Surinamers meedoen binnen het bancaire systeem en ook 30% minder aan cash wordt gebruikt.

Hierdoor wil de regering de cash cultuur terugdringen. Technologische innovatie, oftewel Financial Technology (FinTech) , is een belangrijke factor, die de financiële sector in de komende jaren verder zal beïnvloeden.

Het beleid van de regering is erop gericht om technologische innovatie te faciliteren en tegelijkertijd de potentiële risico’s daarvan op het financieel systeem in kaart te brengen en te mitigeren.

“Het is belangrijk dat zoveel mogelijk Surinaamse burgers toegang hebben tot moderne betaalsystemen, zodat ze niet steeds met contant geld hun normale zaken hoeven af te wikkelen. Dit noemt men financial inclusion”, zei president Desi Bouterse recent in het parlement.

Hij zegt dat er natuurlijk altijd behoefte is aan contante betalingen voor onder andere busvervoer en boodschappen.

President Bouterse: “Het is echter veiliger, handiger en sneller om bij terugkerende zaken, zoals betaling van nutsvoorzieningen of de aflossing van leningen gebruik te maken van elektronische betalingen of de bekende bankovermakingen. Ook het inkomen, het loon of de overheidsbijdragen die ontvangen worden op een bankrekening of een persoonsgebonden elektronische kaart is altijd veiliger en sneller dan cash ontvangsten.”

De regering heeft volgens het staatshoofd daarom een aanvang gemaakt met de introductie van de Moni karta. Hierop wordt voor de belanghebbende elke maand de sociale uitkeringen bijgeschreven. Deze kaarten hebben tegelijkertijd de functie van een betaalkaart.

BEKIJK OOK
Dit jaar ook een Nationaal Compliance Congres in Suriname

“Ook het hebben van bankrekeningen opent meer mogelijkheden om efficiënt en veilig aan het financieel verkeer te kunnen deelnemen.

“De regering is voorstander van het aanbieden van het bancaire netwerk en de elektronische betaalsystemen, zoals Moni karta, ATM, POS-punten en mobiele betalingen, naar de burgers en het liefst ook in alle uithoeken van het land.

“Natuurlijk moeten de geëigende instituten, zoals de Centrale Bank, de nieuwe systemen en modellen toetsen op hun betrouwbaarheid en veiligheid. Er moet strenge regelgeving komen ter bescherming van het publiek tegen oneigenlijk gebruik en/of misleiding. Niettemin, hoe meer beveiligde elektronische mogelijkheden voor het economisch handelen, hoe beter.”

De regeringsleider benadrukt dat Financial inclusion niet beperkt is tot systemen en beveiliging. “Het is a way of life, het opent mogelijkheden voor ondernemerschap, het maakt dat de sociale bijdragen daar terechtkomen waar ze echt nodig zijn, het bevordert sparen en het bevordert financiële planning.”

President Bouterse zegt dat de regering het ook heeft over opvoeding, financiële aangelegenheden, het verstandig omgaan met inkomen en geld.

Elke bestaande of beginnende ondernemer moet de elementaire aspecten van geld- en bankzaken kennen en gaandeweg veel beter gaan toepassen. Ook dit is financial inclusion.

Het streven van de regering is om binnen een periode van twee jaar door middel van financial inclusion en Fintech initiatieven hieraan geleidelijk invulling te geven.