Regering wil afronding Energie Sector Plan in 2020

GFC NIEUWS- Waar de verdere ontwikkeling van het Energie Sector Plan in het dienstjaar 2020 verder ter hand is genomen, zal het dienstjaar 2020 zich vooral kenmerken door afronding en uitvoering van dit plan alsook concrete operationalisering van de Energie Autoriteit Suriname.

President Desiré Bouterse, die het voorgaande op 30 september in zijn Jaarrede voorhield aan het parlement, zegt dat het energiebeleid van de regering erop gericht is om de nationale energievoorziening veilig te stellen en schoon te houden, gelet op het belang hiervan voor de sociaaleconomische ontwikkeling van ons land.

Het streven van de regering is ook erop gericht om binnen vijf jaar te geraken tot een moderne en efficiënte energiesector die betaalbare energie garandeert aan de totale bevolking. Om dit te realiseren dienen er noodzakelijke maatregelen getroffen te worden op institutioneel, technisch en financieel gebied.

Een van de belangrijkste prioriteiten van de regering is te komen tot de dag en nacht elektrificatie voor dorpsgemeenschappen in de verschillende districten.

Er is daarom een inventarisatie gepleegd waarbij 135 dorpen zijn geïdentificeerd in voornamelijk de districten Marowijne, Brokopondo, Sipaliwini, Para en Nickerie die in aanmerking moeten komen voor elektrificatie.

De regering is in het dienstjaar 2019 ook gestart met het in kaart brengen van de nodige gegevens per dorp ten behoeve van het elektrificatieproject.

Er zijn financieringsmogelijkheden bekeken waaronder de India Creditline, die de elektrificatie in vijftig van de geïdentificeerde dorpen moet realiseren.

De installatie van solar panelen en netwerken staat binnen deze creditline centraal.