fbpx

Regering werkt samen met vissers aan veiligheid op zee

De regering doet er alles aan om samen met de vissers de veiligheid op zee te garanderen. De ministers van Justitie en Politie, Defensie, Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en Binnenlandse Zaken (BiZa) hebben in dat kader een bespreking gehad met de vertegenwoordiging van het Visserscollectief en de nationale vissersorganisatie, de “Suriname National Fisherfolk Organization” (SUNFO).

Er is van gedachten gewisseld over de handhaving en de controle welke moet leiden tot verbetering van de veiligheid op zee. De regering heeft vanaf de zee piraterij een traject van zes maanden ingezet voor de registratie van de vissers. Ook is de mogelijkheid aan hen geboden om hun verblijfsvergunning aan te vragen.

De ministers hebben tijdens de bespreking het Visserscollectief gevraagd om binnen de twee maanden die nog resten de belanghebbenden te mobiliseren zich te registreren en het proces tot legalisatie van hun status in te zetten.

Volgens het Visserscollectief is er een goede samenwerking met de Guyanese ambassade die de vissers alle ondersteuning biedt om hun ontbrekende documenten daarbij in orde te krijgen.

BEKIJK OOK
Guyana’s pakken sportontwikkeling gezamenlijk aan met doorstart IGS

Minister Lekhram Soerdjan van LVV gaf aan dat er naar de hele keten van de visserijsector gekeken wordt en het beleid hierop in samenspraak met het Visserscollectief te maken. In de ordening zijn er verschillende zaken zoals bootvolume waarmee rekening gehouden zal worden. De LVV-bewindsman vindt dat de ordening belangrijk is om de export te bevorderen en deze voort te zetten.

Het Visserscollectief is proactief bezig geweest en heeft gewerkt aan een profile van de boten om zodoende te komen tot een protocol van controle.

Op de vraag van het Visserscollectief als het onderzoek in de zeepiraterij is afgerond, zei minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie dat het onderzoek in deze zaak nog gaande is. “Wanneer dit is afgesloten zal de regering formeel hierover met de samenleving communiceren”.

Minister Getrouw pleit voor een hechtere samenwerking met de vissersorganisatie, zodat de aanpak vanuit de andere ministeries wordt verbeterd.(GFC)