Regering voorstander van huursubsidie

GFC NIEUWS- De regering is er voorstander van – vanwege de stand van zaken van de ontwikkelingen in het land – een vorm van huursubsidie moet komen als steun voor de lage inkomensgroepen.
In het verleden werd er subsidie toegekend, maar deze vond niet op structurele basis plaats. De minister is de mening toegedaan dat dit fundamenteel moet gebeuren door tot naar de begroting te gaan.
Minister Andre Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zei in De Nationale Assemblee erop te rekenen dat wanneer de begroting over het dienstjaar 2020 in behandeling wordt genomen, het parlement de mogelijkheden schept om de huursubsidie mogelijk te maken.
Hij vroeg de assembleeleden om in het kader van huursubsidie, subjectsubsidie mee te nemen in termen van fiscale voordelen.
Als voorbeeld gaf de minister aan dat indien iemand SRD 2000,- verdient en huur van SRD 1000,- moet betalen, de overheid de mogelijkheid biedt om minder belasting te betalen.
Op het stuk van objectsubsidie als faciliteit voor ondernemers en mensen die bouwen en bereid zijn hun woning te verhuren voor de lagere inkomensklasse, kan de ondernemer ook een subsidie krijgen, zei minister Misiekaba tijdens de behandeling van het wetsontwerp Huurwet Woonruimte.
De vergadering wordt vandaag voortgezet.

Overige berichten