Regering voorstander van huursubsidie

GFC NIEUWS- De regering is er voorstander van – vanwege de stand van zaken van de ontwikkelingen in het land – een vorm van huursubsidie moet komen als steun voor de lage inkomensgroepen.

In het verleden werd er subsidie toegekend, maar deze vond niet op structurele basis plaats. De minister is de mening toegedaan dat dit fundamenteel moet gebeuren door tot naar de begroting te gaan.

Minister Andre Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zei in De Nationale Assemblee erop te rekenen dat wanneer de begroting over het dienstjaar 2020 in behandeling wordt genomen, het parlement de mogelijkheden schept om de huursubsidie mogelijk te maken.

Hij vroeg de assembleeleden om in het kader van huursubsidie, subjectsubsidie mee te nemen in termen van fiscale voordelen.

Als voorbeeld gaf de minister aan dat indien iemand SRD 2000,- verdient en huur van SRD 1000,- moet betalen, de overheid de mogelijkheid biedt om minder belasting te betalen.

Op het stuk van objectsubsidie als faciliteit voor ondernemers en mensen die bouwen en bereid zijn hun woning te verhuren voor de lagere inkomensklasse, kan de ondernemer ook een subsidie krijgen, zei minister Misiekaba tijdens de behandeling van het wetsontwerp Huurwet Woonruimte.

De vergadering wordt vandaag voortgezet.

Bekijk ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> Afslanksysteem Constantin werkt het beste volgens Amerikaans wetenschappelijk onderzoek

Meer nieuws

Overleg op hoog niveau in Lawagebied

GFC NIEUWS- Granman Ipomadi Pelenapin, zijn traditionele leiders en de leiders van de Wayana aan de Franse kant van de Lawarivier hebben besloten dat door…

DSB weer open na goed onderhoud met CBvS

GFC NIEUWS- De directie van De Surinaamsche Bank heeft vanmorgen in een breedvoerig onderhoud met de Governor van De Centrale Bank van Suriname (CBvS) goede…

Dienstverlening SZF niet gestopt

GFC NIEUWS- De adviezen en maatregelen omtrent COVID-19 van de Surinaamse autoriteiten nopen de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) verantwoordelijkheid te nemen in het niet verder…

Petitie tegen nieuwe Valutawet

GFC NIEUWS- Twee bezorgde burgers, Alven Roosveld en Patrick Robles de Medina, hebben het initiatief genomen voor een online-petitie tegen de nieuwe Valutawet, want ook…