fbpx
Regering voert overleg met vakbonden

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft vrijdag samen met de ministers van Binnenlandse Zaken, Financiën en Planning ad-interim, Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en Transport, Communicatie en Toerisme een vruchtbaar en uitvoering overleg gehad met verschillende vakbonden, die grote delen van de beroepsbevolking vertegenwoordigen.

De regering heeft achtereenvolgens uitgenodigd: de Ravaksur, C-47 en FAL, de Surinaamse Politiebond, de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) en de Douanebond. Voor iedere vakbond is ruim de tijd genomen om gedachten en inzichten uit te wisselen.

Deze betekenisvolle consultaties zijn een voortzetting van de eerder gehouden hearings. Het regeringsteam Santokhi/Brunswijk is ervan overtuigd om realistisch beleid te kunnen formuleren en een effectieve uitvoering te garanderen, het belangrijk is te luisteren naar de samenleving.

De president heeft uitgesproken dat in de eerste plaats de regering conform de grondwettelijke bepalingen en internationale verdragen, de bijzondere positie van de vakbonden in een democratische rechtsstaat, volledig erkent en de vakbonden beschouwt als volwaardige gesprekspartner.

Voorts wenst de regering een gezonde verstandhouding te handhaven met de vakbonden. De problemen die de regering heeft aangetroffen na de transitie, zijn zodanig van aard en omvang, dat deze gezamenlijk dienen te worden opgelost, waarbij de vakbonden een belangrijke rol zullen spelen.

In de gesprekken zijn aan de orde gekomen: de precaire financiële situatie van de Staat, een verdere precisering en nuancering van de veelbesproken belastingverhoging, en met name dat de regering de maatregelen die zij genoodzaakt is te nemen, in overleg en dialoog met de vakbonden wenst te nemen. Daarnaast heeft de regering benadrukt dat niet alleen aan belastingmaatregelen wordt gedacht, maar eveneens aan verhoging van de efficiency van de verschillende dienstonderdelen en parastatalen.

Het afbouwen van subsidies op water- en elektrische tarieven kan worden gecompenseerd met het verhogen van de efficiency van en het bestrijden van corruptie bij de nutsbedrijven. Uiteindelijk mogen de te treffen maatregelen de zwakkere segmenten in de samenleving niet negatief treffen.

Ook de vakbonden hebben de regering vruchtbare inzichten verstrekt omtrent mogelijke budgettaire maatregelen. De vakbonden hebben hun bereidwilligheid uitgesproken om de ondersteuning te bieden die nodig is, om de economie van Suriname te weer gezond te maken. De regering heeft eveneens toegezegd bijzondere aandacht aan de specifieke aspecten van de vakbonden te besteden.

De regering en de vakbonden hebben afgesproken om op korte termijn in meer detail te overleggen, waar in dialoog zal worden getreden en inzichten zullen worden uitgewisseld omtrent met name de korte termijn maatregelen, die ze in de urgentiefase genoodzaakt is te treffen.

Elke ontvangst is zonder uitzondering in vruchtbare en aangename sfeer verlopen, waarbij uniform het uitgangspunt is uitgesproken dat iedere rechtgeaarde Suriname de schouders eronder zal moeten zetten, om de economie weer tot herstel te brengen.

Meer nieuws

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…

China wil versterking band met Suriname

GFC NIEUWS- De ambassadeur van China, Liu Quan, heeft tijdens een bezoek aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, het belang van het…

Man (26) overleden na botsing met boom

GFC NIEUWS- 29/11/20- Bij een eenzijdig ongeval is zondagmorgen een 26- jarige man om het leven gekomen. Getuigen hebben het slachtoffer nog gereanimeerd.

Covid-19: 82 testen, 1 positief

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal testte slechts 1 persoon in Paramaribo positief op Covid-19. In totaal zijn 82 testen uitgevoerd.

Wayana willen eeuwenoud pad herstellen

GFC NIEUWS- Door een historisch looppad van de Wayana in Zuid-Oost Suriname weer open te kappen, kunnen de Wayana Inheemsen, die dorpen hebben in zowel…

Ricardo Panka nieuwe woordvoerder NDP

GFC NIEUWS- De Nationale Democratische Partij (NDP) laat in een persbericht weten dat vanaf 27 november Ricardo Panka als woordvoerder van de partij zal optreden.