fbpx

“Regering voert geen structureel aanpassingsprogramma uit”

GFC NIEUWS- “Wij hebben als regering nooit gezegd dat we een structureel aanpassingsprogramma uitvoeren. Dat heeft de regering nooit gezegd, laat dat duidelijk zijn.” Woorden van president Chandrikapersad Santokhi tijdens de regeringspersconferentie.
Het staatshoofd benadrukt dat de regering een wederopbouwplan danwel een crisisbeheersingsprogramma gaat uitvoeren. Het programma is door de regering zelf samengesteld en gepresenteerd aan de Sociaal Economische Raad (SER), de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur).
“Dat is het plan van Suriname”, voegt de regeringsleider eraan toe. Hij geeft aan dat uit dit plan een klein pakket van maatregelen is gehaald dat gepresenteerd is aan de Nationale Assemblee. Aan het parlement is toegelicht waarom dit plan zo snel als mogelijk moet worden uitgevoerd om Surinames financiële huishouden goed in balans te brengen. “Zeker op maandbasis, maar zeker voor de komende drie tot zes maanden”, aldus de president.
Hij onderstreept dat er internationaal drie trajecten worden uitgezet, waarbij het niet gaat om “of”, maar om “en”. Multilateraal zit de regering om de tafel met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en de Inter-American Development Bank (IDB). De onderhandelingen met het IMF genieten prioriteit.
De regering heeft reeds officieel een verzoek gedaan aan het fonds voor betalingsbalans- en begrotingssteun en volgens president Santokhi bekijkt de IMF dit verzoek multilateraal met betrokkenheid van de overige instituten. Die onderhandelingen zijn nog gaande, maar als die eenmaal zijn gevoerd zal Suriname met een plan komen waar de internationale gemeenschap – met de IMF voorop- achter kan staan.
Het staatshoofd benadrukt dat dit plan door een team van Surinaamse deskundigen in elkaar wordt gezet. Het plan wordt binnenkort afgerond en gepresenteerd.
Hij voegt er echter aan toe dat er in ieder geval niet op het IMF wordt gewacht. “Wij zijn al begonnen. Dus alles wat we nu uitvoeren, zal onderdeel vormen van het plan dat gefinaliseerd gaat worden.” Uiteraard zullen er meer parameters uitgewerkt moeten worden en meer indicatoren moeten worden ingewerkt conform de internationale standaarden en de normen van het IMF. Dat proces is ook al gaande.
Het tweede traject dat gevolgd wordt is het benaderen van internationale instituten. Zo heeft de regering ervoor gekozen in zee te gaan met het internationaal Frans adviesbureau Lazard. Dit is gebeurd op basis van een goede beoordeling.
Lazard zal Suriname ondersteunen bij onder meer de onderhandelingen met het IMF. In het derde traject wordt er voor commerciële leningen onderhandeld met internationale financierders die zich gebundeld hebben in verschillende fondsen en/of instituten.
De regering hoopt om op al deze drie trajecten goede resultaten te boeken. President Santokhi: “Zodat we inderdaad de crisis in de urgentiefase volledig onder controle hebben en dat is de fase van 6 tot 9 maanden.”

BEKIJK OOK
Paris Club akkoord met schuldherschikkingsvoorstel van ruim US$ 100 miljoen