fbpx

Regering verhoogt belastingvrije som naar SRD 4.000

GFC NIEUWSREDACTIE- De belastingvrije som van SRD 220,50 op het salaris van loontrekkers in Suriname wordt verhoogd naar SRD 4000.

Dat houdt in dat er over het loon, tot een bedrag van SRD 4000,-, geen belasting meer betaald wordt. Dat zegt de directeur van de belastingdienst, Ismael Kalaykhan.

Door deze tegemoetkoming aan de belastingbetaler, heeft de staat op jaarbasis SRD 400 miljoen minder aan inkomsten. Kalaykhan zegt dat het volk al een hele tijd offers heeft gebracht. Nu er een meevaller is, wordt het volk tegemoetgekomen.

Verhoging van de belastingvrije som maakt onderdeel van het Tripartiet Akkoord tussen de Surinaamse overheid, de georganiseerde vakbeweging en het georganiseerde bedrijfsleven.

Het Tripartiet Akkoord heeft als doel om te komen tot een financieel-economisch stabiele situatie, waarbij de economische bedrijvigheid zich kan herstellen.

BEKIJK OOK
Woning volledig in de as gelegd, geen gewonden

In het bijzonder moeten condities geschapen worden voor structurele versterking van de economie en uitbreiding van werkgelegenheid, met name door bevordering en diversificatie van productie en export, met aandacht voor het sociaal ondersteunings- en inkomensbeleid.

Tijdens het Tripartiet Overleg zijn de Sociale Partners het eens geworden over vijf primaire issues die beleidsaandacht verdienen en waarover verder in dit Tripartiet Akkoord afspraken zijn gemaakt. Het gaat hierbij om afspraken met betrekking tot:

1) Belastingen

2) Koopkrachtversterking

3) Sociaal vangnet

4) Prijsbeleid

5) Ondernemerschap en werkgelegenheid